Timmermans maakt lijst terug te trekken wetsvoorstellen

Frans Timmermans, de vice-president van de nieuwe Europese Commissie, heeft van president Juncker de opdracht gekregen eind dit jaar een voorstel te presenteren van Europese wetsvoorstellen die hij wil terugtrekken. Als het aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) ligt komen wetsvoorstellen rond de volgende thema’s daarvoor in aanmerking: nieuwe anti-witwasregels, de eenpersoonsvennootschap en de publieke documenten. De KNB gaat dit samen met de Raad van Europese notariaten (CNUE) bepleiten en doet dit bovendien via VNO-NCW en MKB-Nederland.

Als het gaat om de nieuwe anti-witwasregels acht het notariaat het wenselijk in het algemeen te blijven pleiten voor een zo gering mogelijke toename van regelgeving op dit gebied. Dit omdat de regelgeving voor de praktijk op dit moment al zeer belastend is. Daarnaast wil de KNB ook dat Timmermans het wetsvoorstel rond de eenpersoonsvennootschap terugtrekt. De beroepsorganisatie zet vraagtekens bij de Nederlandse behoefte aan een nieuwe (nationale) rechtsvorm, na de succesvolle introductie van de flexibele bv. Tot slot pleit het notariaat voor terugtrekking van de Verordening vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten in de Europese Unie. De kritiek richt zich in dit geval op het kostenaspect, het zogenaamde voordeel voor de burgers en de fraudegevoeligheid. De Nederlandse regering en het Nederlandse parlement willen net als veel andere lidstaten de reikwijdte van de verordening beperken tot akten van de burgerlijke stand. Dit standpunt ligt in lijn met dat van het notariaat.

Behoud van rechtszekerheid
De KNB en CNUE gaan graag in gesprek met Timmermans. Een belangrijke vraag die het notariaat graag met hem wil bespreken, richt zich op vereenvoudiging van het vrije verkeer van personen en bedrijven. Hoe is dit mogelijk met behoud van de rechtszekerheid en zonder de risico’s van fraude? Naast de KNB en de CNUE inventariseren VNO-NCW en MKB-Nederland namens hun leden welke wetgeving niet langer door Timmermans moet worden voortgezet en waarom.

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...