Tuchtklachten tegen niet verzekerde notarissen

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft tegen vier notarissen een tuchtklacht ingediend wegens het onvoldoende verzekerd zijn conform de notariële regelgeving. Twee notarissen hebben nadien alsnog aan alle gestelde voorwaarden voor deelname aan de collectieve verzekering voldaan. In de twee andere zaken loopt de procedure nog.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft bij de toezichthouder, het Bureau Financieel Toezicht (BFT), gemeld welke notarissen niet verzekerd zijn onder de collectieve verzekeringen van de KNB. Deze notarissen waren mogelijk onvoldoende verzekerd tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid. De toezichthouder heeft daarom bij de betreffende notarissen navraag gedaan of zij zich wellicht op andere wijze conform de regelgeving hebben verzekerd. Naar aanleiding hiervan heeft het BFT geconstateerd dat in vier gevallen notarissen onvoldoende verzekerd waren. Dit heeft geleid tot tuchtklachten waarbij aan de voorzitter van de kamer voor het notariaat is verzocht om de betreffende notarissen met onmiddellijke ingang bij wijze van ordemaatregel te schorsen tot het moment dat zij wel voldoende verzekerd zijn.

Alsnog opgenomen als verzekerde
Twee notarissen hebben nadat de klacht was ingediend alsnog aan alle gestelde voorwaarden voor deelname voldaan en verzocht hen als verzekerde op te nemen onder collectieve polissen. De KNB heeft vervolgens de verzekeraars verzocht of en, zo ja, onder welke voorwaarden deze notarissen alsnog onder de dekking van de collectieve verzekeringen zouden kunnen vallen. Na enig beraad hebben de verzekeraars te kennen gegeven deze notarissen bij hoge uitzondering alsnog in dekking te nemen. In de twee andere zaken loopt de procedure nog. De KNB zal deze uiteraard met de nodige interesse volgen.

Verder in het nieuws

Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’

UBO’s krijgen inzicht in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd. Ook wordt de identificatie van raadplegers van het UBO-register verbeterd. Met deze twee maatregelen wil minister Wopke Hoekstra va...