Tweede Kamer akkoord met aanpak faillissementsfraude

Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft dinsdag een nieuwe stap kunnen zetten in de aanpak van faillissementsfraude. De Tweede Kamer stemde in met de Wet civielrechtelijk bestuursverbod en de herziening strafbaarstelling faillissementsfraude.

Met de Wet civielrechtelijk bestuursverbod kan een bestuurder die faillissementsfraude heeft gepleegd of zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag in aanloop naar een faillissement een bestuursverbod worden opgelegd van maximaal vijf jaar. De regering wil hiermee faillissementsfraude en onregelmatigheden rond een faillissement bestrijden en voorkomen dat frauduleuze bestuurders hun activiteiten voort kunnen zetten. Daarnaast stemde de Kamer in met het wetsvoorstel dat de strafrechtelijke mogelijkheden verruimt om effectiever en harder op te treden tegen frauduleuze faillissementen. Fraudeurs ontspringen nu vaak de dans als de curator een lege boedel aantreft. Activa van de onderneming blijken voor het intreden van het faillissement al weggesluisd en er is opzettelijk geen administratie gevoerd. Dit maakt 'terugrechercheren' moeilijk. Om faillissementsfraude beter te kunnen aanpakken komt er daarom onder andere een aparte strafbaarstelling van overtreding van de administratieplicht bij faillissement. De beide maatregelen maken onderdeel uit van het wetgevingsprogramma ‘Herijking Faillissementsrecht’.

KNB
Voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is voorkoming en bestrijding van faillissementsfraude erg belangrijk. De KNB heeft daarom gepleit voor invoering van een civielrechtelijk bestuursverbod. Ook het centraal aandeelhoudersregister kan volgens de KNB een nuttig hulpmiddel zijn bij de voorkoming en bestrijding van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen.

Verder in het nieuws

Deelgezag mogelijk voor meeroudergezinnen

Een kind mag in de toekomst maximaal vier ouders hebben. Dat blijkt uit een brief van de ministers van Rechtsbescherming en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan beide Kamers. De twee officiële oud...