Tweede Kamer akkoord met Uitvoeringswet EU-executieverordening

De Tweede Kamer heeft 10 december ingestemd met het wetsvoorstel, dat uitvoering geeft aan de herschikking van de Brussel I Verordening, ook wel EU-Executieverordening of EEX-Verordening genoemd. Die maakt het gemakkelijker rechterlijke beslissingen uit een andere lidstaat ten uitvoer te leggen.

Nu is daarvoor nog een omweg nodig via een verlof tot tenuitvoerlegging, exequatur geheten. Maar door dit wetsvoorstel vormen de rechterlijke beslissing samen met een door de bevoegde autoriteit afgegeven certificaat een executoriale titel, die een deurwaarder ten uitvoer kan leggen. Dat geldt ook voor notariële akten uit een andere lidstaat. Daarbij is de notaris de bevoegde autoriteit. Het zal niet vaak voorkomen dat een authentieke akte in een andere lidstaat ten uitvoer wordt gelegd. Naar Nederlands recht zou het kunnen gaan om een akte van hypotheekverstrekking, een schuldbekentenis of eventueel een in een notariële akte neergelegde geldlening.

Geen andere taal
De KNB heeft tijdens de parlementaire behandeling voorgesteld om in het wetsvoorstel te verduidelijken dat Nederland de mogelijkheid om een vertaling in een andere taal dan de officiële taal niet aanvaardt. Ter bescherming van de verweerder is naast de Nederlandse – en in voorkomende gevallen Friese taal – dus geen andere taal toegelaten. De regering heeft dit commentaar in het wetsvoorstel verwerkt. De nieuwe EU-executieverordening is per 10 januari 2015 van toepassing. Dat geldt naar verwachting ook voor de uitvoeringswet. De wet gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer, waar de Commissie Veiligheid en Justitie er op 17 december naar kijkt.

Verder in het nieuws

Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’

UBO’s krijgen inzicht in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd. Ook wordt de identificatie van raadplegers van het UBO-register verbeterd. Met deze twee maatregelen wil minister Wopke Hoekstra va...