UBO-register is ‘slechts’ hulpmiddel bij cliëntenonderzoek

Het UBO-register is een hulpmiddel bij het cliëntenonderzoek. Meldingsplichtige instellingen mogen zich niet uitsluitend verlaten op het UBO-register. Dit laten de ministers van Veiligheid en Justitie, Economische Zaken en Financiën weten. Zij reageren (pdf) hiermee op de schriftelijke inbreng van verschillende politieke partijen. Daarnaast geven zij aan dat er een vergoeding voor inzage wordt gevraagd en dat de beheerder van het register een controlerende taak krijgt.

Verschillende politieke partijen stelden kritische vragen bij hun schriftelijke inbreng. De PvdA stoorde zich vooral aan het uitstellen van het centraal aandeelhoudersregister (CAHR). Daarop zeggen de ministers nu dat het UBO-register prioriteit heeft, maar de gedachtevorming over het CAHR niet stopt. ‘Gedurende de periode waarin het UBO-register wordt ontwikkeld, wordt geïnventariseerd hoe en waar het CAHR meerwaarde kan hebben, zodat het UBO-register tijdig kan worden geïmplementeerd en we daarna voort kunnen gaan met het CAHR.’

Entiteit omvormen tot trust
De ministers geven aan dat het UBO-register een waardevolle bijdrage zal leveren aan het voorkomen en bestrijden van misbruik van het financieel stelsel. Ook uit recente ontwikkelingen, zoals de Panama Papers blijkt volgens hen onmiskenbaar nut en noodzaak van een UBO-register. Het is de bewindslieden bekend dat er ondanks de (privacy)waarborgen zorg bestaat over registratie van gegevens in het UBO-register. Zij schrijven hierover: ‘In zijn algemeenheid valt niet uit te sluiten dat personen om die reden ervoor kiezen om de entiteit van wie zij UBO zijn om te vormen in een trust. Initiatieven van de EU-lidstaten om automatische uitwisseling van UBO-gegevens tussen autoriteiten mogelijk te maken, zullen ervoor zorgen dat het steeds moeilijker wordt om een andere jurisdictie op te zoeken om buiten het bereik van een UBO-register te blijven.’

Vergoeding inzage
De ministers laten verder nog weten dat er een kostendekkende vergoeding wordt gevraagd voor het verkrijgen van informatie uit het UBO-register. Daarnaast willen zij de gebruikers van het UBO-register online laten registreren. Dit sluit aan bij het regime van het Handelsregister waarbij ook gebruikers van betaalde diensten worden geregistreerd. Verder schrijven de ministers dat de beheerder van het UBO-register zal toezien op registratie van UBO-gegevens conform de daartoe opgestelde voorwaarden. Het is de bedoeling dat de beheerder bij het aanleveren van de UBO-gegevens op volledigheid van de UBO-informatie controleert.

Verder in het nieuws

Opvragen testament nu ook mogelijk bij leven

In het Centraal Testamentenregister (CTR) van de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie (KNB) kan nu ook worden gezocht of iemand die nog leeft een testament heeft gemaakt. Voorheen was dit alleen m...

Belangrijke historische akten tentoongesteld

Een verzameling bijzondere akten staat sinds kort online vanwege de tentoonstelling ‘Europe enacted’. Het gaat om akten uit heel Europa, van de laatste wil van koningin Isabella van Castilië tot aan m...

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet aangenomen

De Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet is op 17 oktober door de Tweede Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel vult de Omgevingswet aan, die naar verwachting op 1 januari 2021 wordt ingevoerd. In de ...