Van der Steur en Dijkhoff beantwoorden vraag over tucht en toezicht

Minister Ard van der Steur en staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie (VenJ) hebben alle vragen van Kamerleden over de begroting Veiligheid en Justitie 2016 beantwoord en naar de Kamer gestuurd. Tijdens de begrotingsbehandeling deze week zullen de bewindspersonen ingaan op de inhoud van de begroting.

Van der Steur en Dijkhoff beantwoorden ook een voor het notariaat belangrijke vraag over de doorberekening van de kosten van tucht en toezicht aan onder meer het notariaat. Het is afwachten of de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen wel per 1 januari 2016 kan worden ingevoerd, omdat de behandeling vertraging heeft opgelopen. De minister en staatssecretaris geven aan dat in een begroting standaard alle budgettaire effecten worden opgenomen van beleidsintensiveringen of -extensiveringen die al dan niet nog moeten worden uitgewerkt in wetgeving. Pas nadat definitief duidelijk is geworden dat een beleidsinitiatief wordt geschrapt, worden de financiële consequenties in de begroting verwerkt. Dit betekent dat er nog niets kan worden gezegd over het wel of niet doorgaan van de doorberekening aan de beroepsgroep van de kosten voor tucht en toezicht.

250 miljoen
Vrijdag 20 november werd bekend dat het kabinet 250 miljoen euro extra uittrekt voor Veiligheid en Justitie. Het geld zal door het ministerie onder meer worden gebruikt voor fraudeopsporing.

Verder in het nieuws

Egmont Group lanceert rapport over corruptie

De Egmont Group heeft een rapport gepubliceerd dat meldingsplichtige instellingen helpt bij het identificeren van corruptie en het witwassen van opbrengsten daarvan. Dit moet het melden van dergelijke...

Online oprichting bv mogelijk per 1 augustus 2021

Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn online een bv op te richten. Dit blijkt uit de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen. Die is op 11 juli ...

Nieuwe boetes voor ontbreken energielabel vastgesteld

Notarissen mogen een leveringsakte voor een woning zonder energielabel wel passeren, maar moeten hun cliënten dan wel wijzen op het risico dat ze een boete krijgen. In een nieuwe beleidsregel van het ...