Van der Steur: onderzoek alternatief CAHR 'nog niet aan de orde'

Het alternatief van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) voor het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) wordt voorlopig niet onderzocht. Dit antwoordt minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie op Kamervragen van Ed Groot en Jeroen Recourt, beiden van de PvdA.
 

De Kamerleden wilden naar aanleiding van een nieuwsbericht van de KNB weten of de minister bereid is te onderzoeken of het alternatief van het notariaat een reële optie is om het CAHR zo spoedig mogelijk van de grond te krijgen. Van der Steur zegt eerst het huidige ontwerp te willen beoordelen. ‘Andere stappen zijn op dit moment nog niet aan de orde.’ De PvdA‘ers wilden ook weten of de minister bereid is te onderzoeken of het alternatief van de KNB kan dienen als betrouwbare basis voor het Ultimate Beneficial Owner (UBO)-register. Van der Steur zegt dat het onderzoek naar hoe het register voor uiteindelijk belanghebbenden het beste vorm kan krijgen onlangs is gestart. ‘De minister van Financiën heeft het voortouw bij de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn.’

KNB-alternatief
De KNB heeft zich steeds constructief en positief opgesteld bij de vormgeving van het CAHR. Vanwege de hoger dan verwachte investeringskosten die voortvloeien uit het huidige CAHR-ontwerp heeft de KNB daarom ook nagedacht over een alternatief. Dit om het CAHR van de grond te krijgen wanneer dit via het huidige spoor niet zou lukken. In het licht van het in 2013 door de KNB samen met de Belastingdienst gerealiseerde Centraal Digitaal Repertorium (CDR) heeft de KNB een calculatie opgesteld die uitgaat van registratie van de CAHR-gegevens bij de KNB. Dit is vergelijkbaar met registratie van gegevens over testamenten en levenstestamenten in het door de KNB gehouden Centraal Testamentenregister (CTR) en Centraal Levenstestamentenregister (CLTR).

Complexe aanpassing
Een schatting geven over de kostenoverschrijding die dreigt bij instelling van een CAHR bij beheer door de Kamer van Koophandel kan de minister op dit moment nog niet. Hij zegt hierover: ‘Het technisch ontwerp van het centraal aandeelhoudersregister wordt getoetst op meerwaarde voor gebruikers en op uitvoerbaarheid en financierbaarheid. Het betreft een complexe aanpassing van ICT-systemen. Een mogelijke kostenoverschrijding kan niet eenzijdig worden toegerekend aan de Kamer van Koophandel.’

Verder in het nieuws

Platform digitaal oprichten bv klaar (video)

Het platform om in de toekomst digitaal een bv op te richten is vorige week opgeleverd. Dit betekent dat het systeem waarmee de notaris online een oprichter kan identificeren, spreken en de oprichting...

Fraudezaak Pels Rijcken omvangrijker dan gedacht

De fraudezaak bij Pels Rijcken blijkt omvangrijker dan in eerste instantie werd gedacht. 18 jaar lang heeft de betrokken notaris geld overgeboekt naar privérekeningen op naam van stichtingen die door ...