Van der Steur: onderzoek alternatief CAHR 'nog niet aan de orde'

Het alternatief van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) voor het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) wordt voorlopig niet onderzocht. Dit antwoordt minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie op Kamervragen van Ed Groot en Jeroen Recourt, beiden van de PvdA.
 

De Kamerleden wilden naar aanleiding van een nieuwsbericht van de KNB weten of de minister bereid is te onderzoeken of het alternatief van het notariaat een reële optie is om het CAHR zo spoedig mogelijk van de grond te krijgen. Van der Steur zegt eerst het huidige ontwerp te willen beoordelen. ‘Andere stappen zijn op dit moment nog niet aan de orde.’ De PvdA‘ers wilden ook weten of de minister bereid is te onderzoeken of het alternatief van de KNB kan dienen als betrouwbare basis voor het Ultimate Beneficial Owner (UBO)-register. Van der Steur zegt dat het onderzoek naar hoe het register voor uiteindelijk belanghebbenden het beste vorm kan krijgen onlangs is gestart. ‘De minister van Financiën heeft het voortouw bij de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn.’

KNB-alternatief
De KNB heeft zich steeds constructief en positief opgesteld bij de vormgeving van het CAHR. Vanwege de hoger dan verwachte investeringskosten die voortvloeien uit het huidige CAHR-ontwerp heeft de KNB daarom ook nagedacht over een alternatief. Dit om het CAHR van de grond te krijgen wanneer dit via het huidige spoor niet zou lukken. In het licht van het in 2013 door de KNB samen met de Belastingdienst gerealiseerde Centraal Digitaal Repertorium (CDR) heeft de KNB een calculatie opgesteld die uitgaat van registratie van de CAHR-gegevens bij de KNB. Dit is vergelijkbaar met registratie van gegevens over testamenten en levenstestamenten in het door de KNB gehouden Centraal Testamentenregister (CTR) en Centraal Levenstestamentenregister (CLTR).

Complexe aanpassing
Een schatting geven over de kostenoverschrijding die dreigt bij instelling van een CAHR bij beheer door de Kamer van Koophandel kan de minister op dit moment nog niet. Hij zegt hierover: ‘Het technisch ontwerp van het centraal aandeelhoudersregister wordt getoetst op meerwaarde voor gebruikers en op uitvoerbaarheid en financierbaarheid. Het betreft een complexe aanpassing van ICT-systemen. Een mogelijke kostenoverschrijding kan niet eenzijdig worden toegerekend aan de Kamer van Koophandel.’

Verder in het nieuws

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...

Er is veel in het notariaat om positief over te zijn

Het FD heeft vandaag een artikel gepubliceerd over de demografische ontwikkelingen in het notariaat. Daarin ligt de focus op het dalend aantal notarissen en de problemen met bedrijfsopvolging, terwijl...

Notaris Saskia Laseur is Legal Woman of the Year 2023

Notaris Saskia Laseur is verkozen tot Legal Woman of the Year 2023. De jury roemde haar oproep aan andere vrouwelijke juristen om niet terug te schrikken voor nevenfuncties. 'Naast je werk kun je zove...