Van der Steur reageert op amendementen wetsvoorstel mediation

Tweede Kamerlid Ard van der Steur (VVD) gaat de ‘vliegureneis’ uit de initiatiefwetsvoorstellen Mediation verwijderen. In plaats daarvan moet een registermediator beschikken over zodanige kennis en ervaring dat hij in staat is zijn werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Van der Steur heeft dit de Tweede Kamer laten weten. Hij neemt hiermee het amendement van Van Nispen (SP) en het amendement van Klein over.

Tijdens de plenaire behandeling van de initiatiefwetsvoorstellen hadden de fracties van D66, SP, Klein en SGP amendementen ingediend. De voorgestelde wijzigingen van D66-Kamerlid Schouw gingen over de definitie van mediation, de registers voor mediatiors (Schouw wil er meerdere), de kwaliteitseisen, het minimum aantal leden voor de beroepsorganisaties (Schouw wil een minimum van 500 leden) en verjaring. Van der Steur ontraadt de amendementen van Schouw over aangepaste kwaliteitseisen en tuchtrecht (33 722 nr. 10, 11 en 12). De VVD’er vindt dat die leiden tot meer regeldruk en afbreuk doen aan de kwaliteitseisen.

Geen verplichte mediation
De amendementen van Van Nispen (SP) en Klein over de vlieguren van een mediator worden wel door Van der Steur overgenomen. Hij wil die eis nu nader regelen bij algemene maatregel van bestuur.
De SGP wilde een verplichte mediation bij echtscheiding instellen. Hoewel vechtscheidingen waarvan kinderen de dupe zijn, voorkomen moeten worden, is Van der Steur geen voorstander van een verplichte mediation bij echtscheiding. Uitgangspunt van het wetsvoorstel is immers dat mediation niet verplicht is.

De brief van Van der Steur zal worden meegenomen tijdens de plenaire behandeling die waarschijnlijk in de week van 24 maart zal plaatsvinden.

Verder in het nieuws

Tuchtrechter oordeelt, niet de minister

Het is niet aan de minister om het vonnis van de tuchtrechter inhoudelijk te beoordelen. Dat antwoordt minister Sander Dekker van Rechtsbescherming op Kamervragen over het onterecht doorberekenen van ...

Gevolgen Brexit voor notariaat lijken beperkt

Een Brexit heeft voor het notariaat waarschijnlijk niet veel gevolgen. Wel hebben cliënten die met het Verenigd Koninkrijk (VK) te maken hebben goed advies nodig. Veel van hun vragen zullen echter pas...

Brussel krijgt bezoek van Nederlands notariaat

Verschillende notarissen en KNB-medewerkers brachten 6 maart een bezoek aan Brussel. Hier spraken zij met de Raad van Notarissen in Europa (CNUE) en de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij ...

Grote schenkingen vooral voor vermogende kinderen

Nederlandse huishoudens deden tussen 2007 en 2015 gemiddeld ruim 80 duizend schenkingen per jaar. Zo’n 80 procent van de schenkers en bijna de helft van de ontvangers behoorde tot de groep huishoudens...