Van der Steur reageert op amendementen wetsvoorstel mediation

Tweede Kamerlid Ard van der Steur (VVD) gaat de ‘vliegureneis’ uit de initiatiefwetsvoorstellen Mediation verwijderen. In plaats daarvan moet een registermediator beschikken over zodanige kennis en ervaring dat hij in staat is zijn werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Van der Steur heeft dit de Tweede Kamer laten weten. Hij neemt hiermee het amendement van Van Nispen (SP) en het amendement van Klein over.

Tijdens de plenaire behandeling van de initiatiefwetsvoorstellen hadden de fracties van D66, SP, Klein en SGP amendementen ingediend. De voorgestelde wijzigingen van D66-Kamerlid Schouw gingen over de definitie van mediation, de registers voor mediatiors (Schouw wil er meerdere), de kwaliteitseisen, het minimum aantal leden voor de beroepsorganisaties (Schouw wil een minimum van 500 leden) en verjaring. Van der Steur ontraadt de amendementen van Schouw over aangepaste kwaliteitseisen en tuchtrecht (33 722 nr. 10, 11 en 12). De VVD’er vindt dat die leiden tot meer regeldruk en afbreuk doen aan de kwaliteitseisen.

Geen verplichte mediation
De amendementen van Van Nispen (SP) en Klein over de vlieguren van een mediator worden wel door Van der Steur overgenomen. Hij wil die eis nu nader regelen bij algemene maatregel van bestuur.
De SGP wilde een verplichte mediation bij echtscheiding instellen. Hoewel vechtscheidingen waarvan kinderen de dupe zijn, voorkomen moeten worden, is Van der Steur geen voorstander van een verplichte mediation bij echtscheiding. Uitgangspunt van het wetsvoorstel is immers dat mediation niet verplicht is.

De brief van Van der Steur zal worden meegenomen tijdens de plenaire behandeling die waarschijnlijk in de week van 24 maart zal plaatsvinden.

Verder in het nieuws

Notarissen vaker bedreigd, toename via social media

Het aantal bedreigingen in het notariaat is toegenomen. Bijna de helft (47 procent) van de (kandidaat-)notarissen zegt weleens bedreigd te zijn. In 2016 was dit nog 42 procent. Dat blijkt uit onderzoe...

Eerste Kamer akkoord met UBO-register

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel dat zorgt voor de komst van het UBO-register. Dit register moest op 10 januari 2020 in werking treden. Deze datum is niet gehaald. De datum...

Aanvullingen voor wet deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging v...