Van der Steur wil toezicht bij verenigingen en stichtingen versterken

Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie wil duidelijker in de wet aangeven wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van bestuurders en commissarissen bij een vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij. Dat staat in een wetsvoorstel dat bij de Tweede Kamer is ingediend. De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) van de KNB en de NOvA gaat advies over het wetsvoorstel uitbrengen.

Voor nv’s en bv’s bevat de huidige wet regels voor bestuur en toezicht. Bij andere rechtspersonen is dat nog niet altijd het geval. Dat leidt in de praktijk geregeld tot onzekerheid. Het wetsvoorstel brengt daar volgens Van der Steur verandering in en geeft bijvoorbeeld een duidelijke wettelijke basis voor een raad van commissarissen bij een vereniging of een stichting. Ook wordt in de wet vastgelegd dat kan worden gekozen voor een monistisch bestuursmodel, waarbij de taken binnen het bestuur worden verdeeld over uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. 

Aansprakelijkheid bestuurders
Als het voor bestuurders en toezichthouders duidelijker is wat er van hen wordt verwacht, kunnen zij beter op hun prestaties worden afgerekend en wordt het eenvoudiger slecht functionerende bestuurders en toezichthouders te vervangen. Daarnaast komt er, als het aan Van der Steur ligt, een basisregeling voor de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders die hun werk niet naar behoren doen, ook in geval van faillissement. Voor stichtingen wordt geregeld dat bestuurders en toezichthouders niet mogen meebeslissen over een onderwerp waarbij zij een tegenstrijdig belang hebben.

Over het voorontwerp heeft de GCV ook advies (pdf) uitgebracht.

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...