Van Nispen wil bescherming tegen bedreiging bij melden ongebruikelijke transacties

Is het mogelijk om bij een melding van een ongebruikelijke transactie de gegevens van de melder niet in het strafdossier op te nemen? Dit wil Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) weten van de minister van Veiligheid en Justitie. Dit omdat het voorkomt dat notarissen worden bedreigd als zij ongebruikelijke transacties melden.

Notarissen moeten op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ongebruikelijke transacties melden. Zij zijn verplicht deze melding geheim te houden. Hun naam duikt echter wel op in het strafdossier, als het tot een strafzaak komt. Van Nispen wil weten hoe dit mogelijk is. Ook vraagt hij of Ard van der Steur de mening deelt dat het onwenselijk is om uit angst voor serieuze dreigingen geen melding te doen.

Anoniem
Het Tweede Kamerlid wil weten wat de minister voor notarissen kan betekenen. In hoeverre kan het mogelijk worden gemaakt om ongebruikelijke transacties anoniem te melden en waarom is dat nu niet mogelijk? Zijn er mogelijkheden om de persoonsgegevens of de kantoornaam van de melder niet zichtbaar te maken in het strafdossier? Dit om de veiligheid van de notaris te waarborgen.

Signaal van notaris
Van Nispen stelt de vragen naar aanleiding van het signaal van een notaris. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft daar vervolgens een toelichting op gegeven. De beroepsorganisatie heeft eerder gepleit voor de introductie van de mogelijkheid om anoniem te kunnen melden. Van Nispen vraagt nu opnieuw aandacht voor de onderhavige problematiek.

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...