Van Rijn (VWS): 'Ouderenmishandeling moet uit taboesfeer'

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vindt het getuigen van grote maatschappelijke verantwoordelijkheid dat de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de aanpak van financieel misbruik van ouderen heeft opgepakt. Dat zei hij vandaag op het wetenschappelijke congres van de KNB in het Concertgebouw in Amsterdam.

Het congres van de beroepsorganisatie stond dit jaar in het teken van de rol van de notaris bij de bescherming van ouderen tegen financieel misbruik. Tijdens de dag is het preadvies ‘Notariële bescherming ouderen’, geschreven door Kees Blankman (docent privaatrecht VU Amsterdam) en Chanien Engelbertink (estate planner), besproken. Staatssecretaris Van Rijn vertelde over het Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’, waarmee het ministerie van VWS in 2011 is gestart. Volgens de staatssecretaris is daarbij een grote rol weggelegd voor het notariaat. In het kader van het Actieplan zijn in september in zeven gemeenten pilots van start gegaan, waarin verschillende instanties, zoals het notariaat, banken, woningcorporaties en het Steunpunt Huiselijk Geweld, onder regie van gemeenten samenwerken om financieel misbruik bij ouderen vroegtijdig te signaleren. Van Rijn: 'Ik hoop dat die wisselwerking goede handvatten gaat geven om financieel misbruik aan te pakken.' Hij zei verder dat de inzet van het notariaat erg belangrijk is voor het laten slagen van het actieplan. Van Rijn eindigde met het uitspreken van de hoop dat het bestrijden van financieel misbruik nu voor altijd tot de partituur van het notariaat gaat behoren. 'Ouderenmishandeling moet uit taboesfeer', aldus de staatssecretaris.

Ouderenproject KNB
Voorafgaand aan de speech van Van Rijn sprak KNB-bestuurslid Jef Oomen over het ‘ouderenproject’ van de beroepsorganisatie. Oomen: ‘De voorlichtings- en adviestaak is een van de wezenlijke pijlers van het notariaat. Juist in de voorlichtende en preventieve rol biedt dit project bij uitstek de gelegenheid de toegevoegde waarde van de notaris over het voetlicht te brengen. Kortom, we staan midden in de maatschappij en leveren op deze manier een bijdrage aan de bestrijding van een maatschappelijk probleem.’ De KNB werkt in het project langs drie sporen, te weten kennisvergroting en het versterken van het rolbewustzijn van notarissen, publieksvoorlichting, en het samenwerken met stakeholders. Dat laatste blijft niet beperkt tot een landelijk overleg, juist ook op lokaal niveau zal de samenwerking vorm gaan krijgen, aldus Oomen. ‘Het doel is om het komende jaar een best practise model te ontwikkelen ten behoeve van alle betrokkenen.’

Andere sprekers
Daarnaast vertelde Aart Hendriks (coördinator gezondheidsrecht van artsenorganisatie KNMG) over wat een arts kan doen bij vermoeden van oudermishandeling en wat het notariaat daarvan kan leren. Herman Post (manager hulp en informatie Stichting Alzheimer Nederland) en Wiesje van der Flier (hoofd Research Alzheimer Center en universitair hoofddocent VUMC) hielden een lezing over wilsbekwaamheid van mensen met dementie. Saskia van de Merwe (arts Maatschappij en Gezondheid, voorzitter van de Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen (VIA)) ging in op het ‘niet pluis’-gevoel en wat een notaris daarmee moet.

van Rijn

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...