Van wie het ziekenhuis is, weet de KNB!?

‘Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam heeft sinds vorige week een nieuwe hoofdeigenaar: Delta Onroerend Goed. Wie daarachter schuilgaat, is vooralsnog een mysterie’, aldus NRC Handelsblad woensdag in het artikel ‘Van wie het ziekenhuis is, weet niemand’. Het eind 2012 door minister Ivo Opstelten aangekondigde centraal aandeelhoudersregister maakt aan dit soort mysteries een einde. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) ziet goede mogelijkheden om snel, goedkoop en efficiënt tot dit register te komen.

Begin 2011 hebben de Tweede Kamerleden Ed Groot en Jeroen Recourt (beiden PvdA) de initiatiefnota ‘Een centraal aandeelhoudersregister voor besloten- en (niet-beursgenoteerde) naamloze vennootschappen’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze initiatiefnota beoogde een bijdrage te leveren aan het tegengaan van fraude met bv’s en niet-beursgenoteerde nv’s. Zij stelden onder andere voor een openbaar centraal aandeelhoudersregister voor aandelen in bv’s en niet-beursgenoteerde nv’s in te voeren.

KNB voorstander van register
De KNB is voorstander van een centraal aandeelhoudersregister. Het kan voor het notariaat een nuttig hulpmiddel zijn bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen, zoals faillissementsfraude. Verder vergemakkelijkt zo’n register het titelonderzoek door de notaris, maakt het dit goedkoper en vergroot het de betrouwbaarheid hiervan. Dus meer rechtszekerheid, minder kosten en administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Het register dient alleen voor het notariaat en bepaalde overheids(opsporings)diensten toegankelijk te zijn.

Rol KNB als houder van register
Eind 2012 heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie aangekondigd dat een besloten centraal aandeelhoudersregister voor aandelen in bv’s en niet-beursgenoteerde nv’s wordt opgezet. Welke organisatie het register gaat houden, heeft de minister nog niet bepaald. De KNB vindt dat het register bij de KNB ondergebracht moet worden. De kosten en lasten van een centraal aandeelhoudersregister moeten voor het notariaat en het bedrijfsleven minimaal zijn. De KNB denkt een grotere toegevoegde waarde te kunnen leveren in de vorm van kostenbesparing en lastenverlichting voor het bedrijfsleven dan de Kamer van Koophandel.

Overname registratie van Belastingdienst
De KNB denkt deze grotere toegevoegde waarde te kunnen leveren omdat het notariaat de bron is van de in het register op te nemen aandeelhoudersgegevens. Daarnaast neemt de KNB het proces van registratie van notariële akten in 2014 over van de Belastingdienst. Deze overname houdt in dat de KNB een centraal digitaal repertorium gaat opzetten en bijhouden. Hieraan worden digitale afschriften van alle verleden notariële akten – die worden bewaard in een digitale aktenbak – gekoppeld. Notariële akten moeten voortaan worden ingeschreven bij en worden aangeboden aan de KNB. Het inschrijven van notariële akten houdt in dat van iedere notariële akte enkele gegevens worden geregistreerd in het centraal digitaal repertorium, zoals de naam van de notaris, de soort akte en de dag van passeren. Het inschrijven en aanbieden van notariële akten gebeurt via het reeds bestaande en goed beveiligde Platform Elektronische Communicatie (PEC) van de KNB. Hierop zijn alle notarissen in Nederland aangesloten.

Snel, goedkoop en efficiënt
De digitale infrastructuur die gebruikt wordt bij het opzetten van het centraal digitaal repertorium maakt het mogelijk om snel, goedkoop en efficiënt te komen tot een centraal aandeelhoudersregister bij de KNB. Door, wanneer het gaat om akten met betrekking tot bv’s en niet-beursgenoteerde nv’s, de in het centraal digitaal repertorium te vermelden gegevens te combineren met de aandeelhoudersgegevens en deze te registreren bij de KNB, ontstaat al een centraal aandeelhoudersregister. Met een rechtstreeks door het notariaat via het PEC gevoed en door de KNB gehouden register zijn ook de veiligheid van het dataverkeer en de actualiteit, vertrouwelijkheid en rechtszekerheid van het register gegarandeerd. De goedkoopste en meest efficiënte wijze van registratie van aandeelhoudersgegevens is dat de notaris deze – tegelijkertijd met het inschrijven en aanbieden van de notariële akte – veilig via het PEC registreert bij de KNB. Het voordeel hiervan is dat deze gegevens slechts één keer, door de notaris, hoeven te worden ingevoerd en voor twee doelen (akte en registratie) kunnen worden gebruikt. Bovendien kan het invoeren van de aandeelhoudersgegevens bij de notaris meestal geautomatiseerd plaatsvinden vanuit de kantooradministratie. Goedkope en efficiënte inzage door het notariaat in de bij de KNB geregistreerde aandeelhoudersgegevens kan eveneens veilig via het PEC plaatsvinden. Uiteraard kunnen deze gegevens ook digitaal beschikbaar worden gemaakt voor overheidsinstellingen die gerechtigd zijn tot kennisname hiervan.

Verder in het nieuws

Notarissen vaker bedreigd, toename via social media

Het aantal bedreigingen in het notariaat is toegenomen. Bijna de helft (47 procent) van de (kandidaat-)notarissen zegt weleens bedreigd te zijn. In 2016 was dit nog 42 procent. Dat blijkt uit onderzoe...

Eerste Kamer akkoord met UBO-register

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel dat zorgt voor de komst van het UBO-register. Dit register moest op 10 januari 2020 in werking treden. Deze datum is niet gehaald. De datum...

Aanvullingen voor wet deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging v...