Veel vraag naar KNB-brochure ‘Wie geeft u het vertrouwen?’

Honderden kantoren hebben het consumentenboekje ‘Wie geeft u het vertrouwen?’ besteld met informatie over het levenstestament, de volmacht en het testament. In de maand juni zijn er ruim 21.000 exemplaren aangevraagd. De brochure maakt deel uit van de voorlichtingscampagne van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) over het voorkomen van financieel misbruik bij ouderen.

Naast het notariaat werden de  boekjes ook besteld door diverse Steunpunten Huiselijk Geweld, Ouderenbonden en Alzheimercafés. Deze partijen organiseerden in juni veel bijeenkomsten rondom het thema financieel misbruik en het voorkomen daarvan, en zijn dit in september en oktober ook weer van plan. Verschillende notarissen treden hier als spreker op en geven een presentatie over wat je met een het levenstestament en volmacht kunt regelen, over schenkingen en de AWBZ-regeling. Andere geïnteresseerde organisaties voor het gratis consumentenboekje waren de palliatieve thuiszorg, mantelzorgorganisaties, geriatrie, Hersenstichting Nederland en de politie.

Bestellingen
U kunt het boekje nog steeds bestellen via bestellingen@knb.nl. Voor meer informatie en vragen over de campagne kunt u terecht bij Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Annelies van der Laan, 070 3307169, a.vanderlaan@knb.nl.

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...