Veiligheid en Justitie wil garantiefonds niet wettelijk regelen

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) wil niets weten van een wettelijke basis voor een garantiefonds voor het notariaat, waaruit de kosten van toezicht en tuchtrecht en voor ‘zwevende protocollen’ kunnen worden betaald. Dit blijkt uit de antwoorden van minister Van der Steur op vragen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel doorberekening kosten tuchtrecht en toezicht.

SP en CDA vroegen of de minister bereid is op korte termijn een regeling uit te werken voor een garantiefonds. Hoewel V&J het idee van een dergelijk fonds steunt, ziet ze het niet als haar taak om daar een wettelijke basis voor te regelen. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vindt deze reactie teleurstellend en gaat opnieuw in gesprek met de minister op dit punt. Daarnaast gaat de KNB verder met de lobby in de Eerste Kamer rond het wetsvoorstel.

Effectieve klachtenbemiddeling door KNB
In de memorie van antwoord staat daarnaast opnieuw een aantal foute aannamen, die de KNB al in eerdere stadia heeft geprobeerd recht te zetten. Zo stelt het ministerie dat de doorberekening zal zorgen voor een prikkel voor het notariaat om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. De KNB heeft echter sinds de jaren negentig een effectieve klachtenbemiddeling. In 2015 werd bijvoorbeeld in 397 gevallen door de KNB bemiddeld en slechts bij een paar procent hiervan kwam het tot een klacht bij de tuchtrechter. Ook houdt V&J vol dat het een keuze is om de totale kosten van 4,7 miljoen euro voor kosten tucht en toezicht wel of niet over kandidaat-notarissen en toegevoegd notarissen om te slaan. Waarschijnlijk wordt het wetsvoorstel nog voor het zomerreces plenair behandeld.

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...