Volgend jaar opnieuw voorlichting aan Nederlanders in Frankrijk

De KNB en de Franse Conseil Supérieur du Notariat willen volgend jaar de voorlichting aan Nederlanders die in Frankrijk wonen voortzetten. Op 22 november vond in Straatsburg de eerste succesvolle voorlichtingsavond plaats. Vertegenwoordigers van het Nederlandse en Franse notariaat, respectievelijk Niels Baas en Michiel van Seggelen, lichtten de dertig aanwezigen voor over ontwikkelingen in het erfrecht en huwelijksvermogensrecht.

Tijdens de bijeenkomst ontstond een levendige discussie. Zo vond een van de aanwezigen het niet kunnen dat er in Europa dubbele erfbelasting wordt geheven. Hier is echter nog geen Europese regelgeving over. Dubbele- en zelfs driedubbele heffingen zijn geen uitzondering. Met goede planning is het veelal mogelijk dubbele heffingen te voorkomen.

Testament
‘Hoe vinden mijn erfgenamen mijn testament?’ luidde een andere vraag. Ook daar kwam antwoord op: ‘Wanneer u in Frankrijk een testament maakt doet u dit het beste bij de Franse notaris. Deze registreert het testament bij het Franse Centraal Testamenten Register. De Nederlandse notaris kan daar, na uw overlijden, inlichtingen inwinnen via het Europese ARERT. Wanneer u zelf een testament schrijft in Frankrijk kan het niet worden ingeschreven bij het Franse CTR. De kans is groot dat uw testament dan kwijtraakt.’

Heel waardevol
Baas vond de voorlichting over grensoverschrijdende nalatenschapsplanning aan Nederlanders in het buitenland heel waardevol. ‘Iedereen is zich er van bewust dat er iets moet worden geregeld, maar wat en hoe is onbekend. Dat de Nederlandse notaris het eerste aanspreekpunt kan zijn wordt als heel prettig ervaren.’

De voorlichtingsavond was een uitvloeisel van de Week van het civiele recht, waar notarissen in heel Europa op verschillende manieren voorlichting gaven over het notariaat. Dit initiatief wordt volgend jaar voortgezet.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...