Voorlichting over gevolgen echtscheiding essentieel

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging voor Mediators en Scheidingsbemiddelaars in het Notariaat (VMSN) vinden dat in het Wetsvoorstel Scheiden zonder rechter eisen moeten komen die waarborgen dat partners het eens zijn over de gevolgen van hun scheiding. Dit heeft de KNB in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Nu wordt de scheidende partijen zorg, bescherming en voorlichting onthouden over wat er allemaal geregeld moet worden bij een echtscheiding.

De praktijk leert dat partners zelden gelijkwaardig zijn op alle gebieden: financieel, emotioneel, opleiding en kennis. Het is in beider belang dat er iemand is die de ongelijkwaardigheid zo goed mogelijk opheft: dat kan een advocaat of notaris zijn, maar ook een mediator. Door het wetsvoorstel van staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie kunnen partners hun scheiding regelen via de ambtenaar van de burgerlijke stand, dus zonder rechterlijke tussenkomst. Bescherming die voorheen door een notaris of advocaat werd geboden zal worden vervangen door voorlichtingsmateriaal dat door de overheid beschikbaar wordt gesteld. Maar folders en websites kunnen ongelezen blijven en vervangen het persoonlijk gesprek met een deskundig juridisch adviseur nooit, aldus de notariële beroepsorganisatie.

Oplossing
De oplossing van dit vraagstuk ziet de KNB in de procedure die nu geldt voor de buitengerechtelijke ontbinding van het partnerschap: daar moeten partijen een verklaring overleggen die ook door een advocaat of notaris  is ondertekend. De KNB pleit voor handhaving van deze verplichting voor het geregistreerd partnerschap en uitbreiding van de verplichting naar de buitengerechtelijke ontbinding van het huwelijk.

Verder in het nieuws

Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’

UBO’s krijgen inzicht in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd. Ook wordt de identificatie van raadplegers van het UBO-register verbeterd. Met deze twee maatregelen wil minister Wopke Hoekstra va...