Voorlichting over gevolgen echtscheiding essentieel

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging voor Mediators en Scheidingsbemiddelaars in het Notariaat (VMSN) vinden dat in het Wetsvoorstel Scheiden zonder rechter eisen moeten komen die waarborgen dat partners het eens zijn over de gevolgen van hun scheiding. Dit heeft de KNB in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Nu wordt de scheidende partijen zorg, bescherming en voorlichting onthouden over wat er allemaal geregeld moet worden bij een echtscheiding.

De praktijk leert dat partners zelden gelijkwaardig zijn op alle gebieden: financieel, emotioneel, opleiding en kennis. Het is in beider belang dat er iemand is die de ongelijkwaardigheid zo goed mogelijk opheft: dat kan een advocaat of notaris zijn, maar ook een mediator. Door het wetsvoorstel van staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie kunnen partners hun scheiding regelen via de ambtenaar van de burgerlijke stand, dus zonder rechterlijke tussenkomst. Bescherming die voorheen door een notaris of advocaat werd geboden zal worden vervangen door voorlichtingsmateriaal dat door de overheid beschikbaar wordt gesteld. Maar folders en websites kunnen ongelezen blijven en vervangen het persoonlijk gesprek met een deskundig juridisch adviseur nooit, aldus de notariële beroepsorganisatie.

Oplossing
De oplossing van dit vraagstuk ziet de KNB in de procedure die nu geldt voor de buitengerechtelijke ontbinding van het partnerschap: daar moeten partijen een verklaring overleggen die ook door een advocaat of notaris  is ondertekend. De KNB pleit voor handhaving van deze verplichting voor het geregistreerd partnerschap en uitbreiding van de verplichting naar de buitengerechtelijke ontbinding van het huwelijk.

Verder in het nieuws

Biedlogboek moet zorgen voor extra transparantie

De NVM, VBO, Vastgoedpro en de Vereniging Eigen Huis voeren op 1 juli een digitaal biedlogboek in. Kandidaat-kopers die een bod hebben uitgebracht kunnen daarin, na het verstrijken van de bedenktermij...

Vaste Kamercommissie reageert op wetsvoorstel DOBV

Het wetsvoorstel digitale oprichting bv (DOBV) is bestudeerd door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. Verschillende fracties hebben nog enkele vragen. Maar als de reger...

Expertgroep onderzoekt modernisering nv-recht

Opnieuw komt er een consultatie van een nieuwe regeling voor personenvennootschappen. Dit schrijft minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. Ook wil hij een expertgroep vrage...