Voorontwerp verbeterde werking Vormerkung bij beslag in consultatie

De werking van de Vormerkung bij beslag wordt verbeterd. Op 17 februari is een daartoe strekkend ambtelijk voorontwerp in consultatie gegaan. Het voorontwerp wil de patstelling doorbreken die ontstaat wanneer een schuldeiser van de verkoper, nadat de koop van een registergoed is ingeschreven in de openbare registers (de zogenoemde Vormerkung), derdenbeslag onder de koper legt.

Vormerkung beschermt de koper onder andere tegen een na die Vormerkung gelegd beslag op het registergoed. Dit beslag kan niet tegen de koper worden ingeroepen. Indien de schuldeiser van de verkoper echter derdenbeslag onder de koper legt, kan de koper de koopprijs niet onder de notaris storten, waardoor de levering alsnog wordt gefrustreerd. Het voorontwerp bevat twee maatregelen om het recht van de koper op daadwerkelijke nakoming veilig te stellen. In artikel 7:3 Burgerlijk Wetboek wordt de verplichting opgenomen om in de openbare registers de notaris te vermelden die de akte van levering zal passeren. Verandering van notaris na de Vormerkung kan niet zonder meer: de notariswijziging moet eveneens worden ingeschreven, en tussen inschrijving van die wijziging en het passeren van de leveringsakte moeten minimaal zeven dagen zitten. Deze regeling strekt ertoe effectief beslag onder de notaris te verzekeren. Daarnaast wordt in artikel 475 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering geregeld dat de koper ondanks derdenbeslag op de koopsom bevrijdend aan de notaris kan betalen.

Consequenties voor notariële praktijk
Volgens de Memorie van Toelichting sluiten de voorgestelde maatregelen aan bij de praktijk en verdienen zij wegens de eenvoud ervan de voorkeur boven andere voorstellen, die in een eerdere expertbijeenkomst, ter voorbereiding van het wetsontwerp, zijn gedaan. Duidelijk is dat de voorgestelde regeling consequenties heeft voor de notariële praktijk. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zal dan ook, na overleg met haar achterban, reageren op de voorgestelde regeling. De consultatietermijn loopt tot 17 mei 2014.

Verder in het nieuws

Aantal testamenten in de lift

Steeds meer mensen gaan naar de notaris voor een testament. Dat blijkt uit de factsheet testamenten. In het tweede kwartaal van 2019 zijn 10.906 meer testamenten bij het Centraal Testamentenregister (...