Voorstel Dijsselbloem voor instellen bonusplafond niet verstandig

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie vindt het niet verstandig om met het instellen van een bonusplafond voor de financiële sector sterk af te wijken van de regels in andere (Europese) landen. Het zal de Nederlandse financiële sector minder competitief maken, denkt de commissie.

Dit blijkt uit het advies dat de Gecombineerde Commissie op 30 december uitbracht over de door minister Dijsselbloem (Financiën) voorgestelde Wet beloningsbeleid financiële sector. Met dat voorstel wil Dijsselbloem de bonussen voor bankiers en verzekeraars aan banden leggen. De commissie vindt dat het voorstel sterk afwijkt van de regels in andere (Europese) landen op dat gebied. Zo worden voor in het buitenland werkzame personen onder omstandigheden verhoogde bonusplafonds van 100 en 200 procent toegestaan. De commissie vraagt de minister om het bonusplafond te heroverwegen. Ook vraagt de Gecombineerde Commissie zich af of de ruime reikwijdte van de voorgestelde regeling terecht is, aangezien de aanleiding en achtergrond van het voorstel geheel was toegespitst op de financiële sector. Verder is het beoogde grensoverschrijdende effect van het voorstel een punt van zorg.

Bonusplafond 20 procent van vast salaris
Door het voorstel van minister Dijsselbloem worden de bonussen beperkt tot 20 procent van het vaste salaris. Dijsselbloem wil de nieuwe wet per 1 januari 2015 invoeren.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...