Voortgang samengaan SBMN en SNPF

De afgelopen periode zijn er belangrijke stappen gemaakt op weg naar een succesvolle fusie tussen Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat (SBMN) en Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) per 1 januari 2016. Naar verwachting start het ministerie van Veiligheid & Justitie binnenkort de formele consultatieronde over de wijziging van de Wet op het notarisambt, die nodig is voor de fusie.

Voor de samenstelling van de raad van toezicht en het bestuur van het fusiefonds  is inmiddels gesproken met interne kandidaten uit de huidige bestuursorganen van beide fondsen. De gesprekken hebben geleid tot een beoogde raad van toezicht en een (voorlopige) invulling van het bestuur. De beoogde raad van toezicht bepaalt de geschiktheid van deze bestuurders (zowel individueel als het totale bestuur). Bij een positief oordeel worden zij op voordracht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en Bond van Medewerkers in het Notariaat voorgedragen, onder voorbehoud van toetsing door De Nederlandsche Bank (DNB).

Afstemming beleggingsbeleid
Beide fondsen hebben informatie uitgewisseld over het risico- en vermogensbeheer. Het doel is op het fusiemoment de beleggingsportefeuilles van beide fondsen samen te voegen. Daarnaast vinden SBMN en SNPF het van belang inzicht te hebben in elkaars portefeuilles en kortetermijnplannen om het dekkingsgraadverschilrisico te beheersen. Een relatief groot dekkingsgraadverschil zou de fusie bemoeilijken, omdat er dan bij één van beide fondsen een ‘onwenselijke’ ingreep nodig is. Beide fondsen voeren een zelfstandig beleggingsbeleid, maar zeggen niet meer vrijblijvend beslissingen te willen nemen die het dekkingsgraadverschilrisico vergroten.

Wijziging Wet op het notarisambt
Het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op het notarisambt inclusief de Memorie van Toelichting is bijna voltooid. Een informele consultatie richting DNB, de Autoriteit Financiële Markten, Pensioenfederatie, KNB, Bond van medewerkers in het Notariaat, Bureau Financieel Toezicht en beide fondsbesturen is bijna afgerond. De verantwoordingsorganen en raad van toezicht van beide fondsen worden betrokken bij dit proces. De formele consultatie door de ministeries richting alle stakeholders start naar verwachting binnenkort en duurt zo’n vier weken. De ambtelijke behandeling van de wetswijziging loopt tot het voorjaar, waarna het in de nazomer aan de Tweede Kamer wordt aangeboden voor behandeling.

Kijk voor meer informatie op de website van de SNPF.

Verder in het nieuws

Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’

UBO’s krijgen inzicht in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd. Ook wordt de identificatie van raadplegers van het UBO-register verbeterd. Met deze twee maatregelen wil minister Wopke Hoekstra va...