‘Voorwaarden notariële samenwerking voldoende duidelijk’

‘Het is voor notarissen voldoende duidelijk onder welke voorwaarden samenwerking met anderen mogelijk is’, dit antwoordt minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie op Kamervragen van de SP. ‘In verband met de belangrijke rol die de notaris in het rechtsverkeer vervult en de daarbij horende onafhankelijkheid, zijn er beperkingen gesteld aan degenen met wie de notaris een samenwerkingsverband als bedoeld in de IDS-verordening mag aangaan’, aldus de minister. Hij heeft onlangs de IDS-verordening goedgekeurd.

Michiel van Nispen stelde Kamervragen over notariële samenwerkingsverbanden naar aanleiding van een uitspraak van de kamer voor het notariaat in Amsterdam. Die oordeelde dat het notarissen niet is toegestaan om niet-notarissen of niet toegestane partners substantieel financieel te laten participeren in hun notariskantoor. Van der Steur laat weten dat een samenwerking van welke aard dan ook dient te voldoen aan de wet- en regelgeving en bijvoorbeeld geen afbreuk mag doen aan de onafhankelijkheid, onpartijdigheid, zorgvuldigheid en de geheimhoudingsplicht van de notaris.

Beperkingen samenwerken
Van der Steur laat weten dat er beperkingen zijn gesteld aan degenen met wie de notaris een samenwerkingsverband als bedoeld in de IDS-verordening mag aangaan. Dit in verband met de belangrijke rol die de notaris in het rechtsverkeer vervult en de daarbij horende onafhankelijkheid. Het toelaten van andere aandeelhouders dan notarissen is beperkt tot de in de verordening toegestane beroepen. Dit wordt ter illustratie bevestigd in de tuchtuitspraak en dat onderschrijft de minister. Van der Steur: ‘De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de notaris wordt gewaarborgd door te voorzien in een staaksgewijze organisatorische opbouw van het samenwerkingsverband voor de deelnemende notarissen. De notaris heeft daardoor altijd de doorslaggevende zeggenschap over de praktijkvoering. Door deze structuur wordt de gewenste scheiding zichtbaar gemaakt tussen enerzijds zeggenschap over professionele praktijkuitoefening binnen de eenheid bestaande uit beoefenaren van het eigen beroep en anderzijds zeggenschap inzake de overkoepelende bedrijfsvoering betreffende het samenwerkingsverband als geheel.’

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...