‘Vraag naar notarisdiensten hersteld’

Het gaat beter met het notariaat. Dat concludeert ABN AMRO in de woensdag gepubliceerde Visie op Zakelijke Dienstverlening 2015. Volgens de bank is de vraag naar notarisdiensten hersteld door onder meer een forse toename van het aantal verkochte woningen. Uit de publicatie blijkt ook dat het voor notariskantoren moeilijk blijft om onder de prijsdruk uit te komen.

Het herstel van het notariaat werd in 2014 ingezet. ‘De forse toename van het aantal verkochte woningen en de stijging van het aantal schenkingen als gevolg van de schenkingsvrijstelling zorgden in dat jaar voor volumegroei’, aldus ABN AMRO. De bank verwacht dat de economie de komende jaren verder aantrekt, waardoor particuliere bestedingen zullen stijgen. Uit de publicatie blijkt dat ABN AMRO de markt voor nieuwe koopwoningen verder ziet stijgen. De markt voor bestaande koopwoningen zal stabiliseren.

trusted advisor
Notarissen blijven volgens ABN AMRO een belangrijke onafhankelijke adviesrol vervullen en hebben potentieel om ‘trusted advisor’ te worden. De bank denkt dat het belangrijk is dat de notaris zich meer als ondernemer moet opstellen. ‘De notaris moet zich instellen op een klant die beter is geïnformeerd, prijsbewust is en toegevoegde waarde eist. De notaris moet daarom uit de anonimiteit treden, zijn deskundigheid etaleren en een hoge graad aan efficiency zien te bereiken’, zo stelt de publicatie. Social media, online distributiekanalen en digitalisering van bestaande werkprocessen zouden daarbij moeten worden ingezet. Om deze veranderingen het hoofd te kunnen bieden, pleit ABN AMRO voor een aanpassing van het verdienmodel van notarissen. De ontwikkeling hiervan gaat gepaard met investeringen in medewerkers en ICT.

 

Verder in het nieuws

Egmont Group lanceert rapport over corruptie

De Egmont Group heeft een rapport gepubliceerd dat meldingsplichtige instellingen helpt bij het identificeren van corruptie en het witwassen van opbrengsten daarvan. Dit moet het melden van dergelijke...

Online oprichting bv mogelijk per 1 augustus 2021

Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn online een bv op te richten. Dit blijkt uit de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen. Die is op 11 juli ...

Nieuwe boetes voor ontbreken energielabel vastgesteld

Notarissen mogen een leveringsakte voor een woning zonder energielabel wel passeren, maar moeten hun cliënten dan wel wijzen op het risico dat ze een boete krijgen. In een nieuwe beleidsregel van het ...