Vragen over rol notaris bij uitvoering wetsvoorstel huwelijksvermogensrecht

Verschillende Tweede Kamerleden hebben extra vragen gesteld over het wetsvoorstel huwelijksvermogensrecht. Zij stellen vragen over de rol van notarissen en familierechtadvocaten en hebben twijfels bij de representativiteit van het onderzoek van Netwerk Notarissen. Dit deden zij in een tweede schriftelijke vragenronde aan de initiatiefnemers.

Het CDA merkt op dat de initiatiefnemers in eerdere antwoorden aangeven dat naast de ambtenaar van de burgerlijke stand, ook notarissen en familierechtadvocaten voorlichting kunnen geven over de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk. De Kamerleden zijn benieuwd hoe dit in de praktijk gaat. Juist omdat het initiatiefwetsvoorstel de adviserende rol van notarissen en advocaten - in de aanloop naar de vaststelling van het huwelijk – kleiner maakt dan wel volledig vervangt door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Vruchten en inkomsten
De leden van de CDA-fractie vragen de initiatiefnemers ook naar de mogelijke gevolgen van het initiatiefwetsvoorstel voor zelfstandige ondernemers die besluiten te gaan trouwen. ‘Kunnen de initiatiefnemers aangeven hoe de notariële praktijk om moet gaan met een dergelijke wirwar van vermogens bij het vaststellen welke goederen aan wie toebehoren’, aldus de politieke partij. Verder heeft het CDA vragen over de gelijkenissen die dit wetsvoorstel vertoont met de beperkte gemeenschap van vruchten en inkomsten die per 1 januari 2012 is afgeschaft.  Dit gold volgens de partij als keuzestelsel bij het opmaken van huwelijkse voorwaarden. CDA wil dan ook weten of de initiatiefnemers rekening hebben gehouden met de gevolgen van een beperkte gemeenschap voor de onroerend goed- en vennootschapsrechtpraktijk.

Onderzoek
De leden van de SP-fractie wijzen de initiatiefnemers op twee kritische artikelen van Professor Pim Huijgen. Hij schrijft dat het initiatiefwetsvoorstel ‘op geen enkele wijze is onderbouwd met officiële cijfers en dat de enige cijfers afkomstig zijn van de niet-professionele onderzoeken van Netwerk Notarissen’.

Administratie
Ook wordt nogmaals gevraagd naar de administratie die echtgenoten tijdens hun huwelijk bij moeten houden. Volgens initiatiefnemers Magda Berndsen-Jansen (D66), Jeroen Recourt (PvdA) en Foort van Oosten (VVD) is dit niet nodig, maar het CDA vraagt zich af of het moeten bewijzen dat privégoederen behoren tot het voorhuwelijkse vermogen toch niet betekent dat er een administratie moet worden bijgehouden.

De tweede schriftelijke ronde was aangevraagd door SP en CDA. Meestal heeft de Kamer genoeg aan een schriftelijke ronde, maar de partijen vonden dat er niet voldoende antwoord gegeven was op de vragen uit de eerste ronde.

Verder in het nieuws

Minister wil legitieme portie niet afschaffen

Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaa...