VVD en D66: Levenstestament draagt bij aan financiële bescherming ouderen

De Tweede Kamer is positief over het actieplan ‘Ouderen in veilige handen.’ Dit blijkt uit het Algemeen Overleg Ouderenmishandeling van woensdag 7 oktober. Tijdens het overleg benadrukten de VVD en D66 het belang van het levenstestament, omdat dit kan bijdragen aan financiële bescherming van ouderen.

VVD en D66 refereren beide aan het onderzoek van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) naar de toegang van kantonrechters tot het levenstestamentenregister. Beide partijen geven aan hier positief tegenover te staan. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft toegezegd de vinger aan de pols te houden met betrekking tot het moment wanneer het levenstestamentenregister operationeel zal zijn. De KNB heeft afgesproken VWS op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Raad voor Ouderenmishandeling
50Plus heeft inmiddels een Verslag van het Algemeen Overleg (VAO) Ouderenmishandeling aangevraagd om een motie in te dienen waarin de regering specifiek wordt opgeroepen onderzoek te doen naar een Raad voor Ouderenmishandeling.

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...