VVD en D66: Levenstestament draagt bij aan financiële bescherming ouderen

De Tweede Kamer is positief over het actieplan ‘Ouderen in veilige handen.’ Dit blijkt uit het Algemeen Overleg Ouderenmishandeling van woensdag 7 oktober. Tijdens het overleg benadrukten de VVD en D66 het belang van het levenstestament, omdat dit kan bijdragen aan financiële bescherming van ouderen.

VVD en D66 refereren beide aan het onderzoek van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) naar de toegang van kantonrechters tot het levenstestamentenregister. Beide partijen geven aan hier positief tegenover te staan. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft toegezegd de vinger aan de pols te houden met betrekking tot het moment wanneer het levenstestamentenregister operationeel zal zijn. De KNB heeft afgesproken VWS op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Raad voor Ouderenmishandeling
50Plus heeft inmiddels een Verslag van het Algemeen Overleg (VAO) Ouderenmishandeling aangevraagd om een motie in te dienen waarin de regering specifiek wordt opgeroepen onderzoek te doen naar een Raad voor Ouderenmishandeling.

Verder in het nieuws

Egmont Group lanceert rapport over corruptie

De Egmont Group heeft een rapport gepubliceerd dat meldingsplichtige instellingen helpt bij het identificeren van corruptie en het witwassen van opbrengsten daarvan. Dit moet het melden van dergelijke...

Online oprichting bv mogelijk per 1 augustus 2021

Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn online een bv op te richten. Dit blijkt uit de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen. Die is op 11 juli ...

Nieuwe boetes voor ontbreken energielabel vastgesteld

Notarissen mogen een leveringsakte voor een woning zonder energielabel wel passeren, maar moeten hun cliënten dan wel wijzen op het risico dat ze een boete krijgen. In een nieuwe beleidsregel van het ...