VWS start nieuwe campagne tegen financieel misbruik

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welkzijn en Sport) is vorige week samen met de banken een nieuwe campagne gestart om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan. Notarissen zijn steeds meer alert op financieel misbruik. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is anderhalf jaar geleden dan ook de campagne wievandedrie.nl begonnen. Hiermee wil de beroepsorganisatie Nederlanders wijzen op het belang van een levenstestament.

Ouderen kunnen op allerlei manieren slachtoffer worden van financieel misbruik. Bijvoorbeeld als een bekende een paar boodschappen doet voor zichzelf met de pinpas van de buurvrouw voor wie hij zorgt. Of een familielid die een oudere bezoekt en geld uit de portemonnee haalt op een onbewaakt ogenblik. Ook komt het voor dat iemand druk uitoefent op een oudere om in het testament te worden opgenomen. De campagne is bedoeld om financieel misbruik van ouderen uit de taboesfeer te krijgen. Zodat het beter kan worden voorkomen of het zo snel mogelijk te herkennen en te stoppen.

Stappenplan
De KNB heeft stappenplannen gemaakt voor notarissen. Hierin staat hoe zij met vermoedens van financieel misbruik moeten omgaan en de wilsbekwaamheid moeten beoordelen. Ook is er een document voor hulpverleners gemaakt. Hierin staan de antwoorden op veelgestelde vragen, bijvoorbeeld ‘Mag iemand zonder overleg een kind onterven?’. Verder brengt het notariaat het levenstestament veelvuldig onder de aandacht. In een levenstestament staat wie iemands belangen mag behartigen als diegene het zelf niet meer kan.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...