‘Wantrouwen ligt niet in schendingen van het recht’

‘Het wantrouwen in juridische beroepen ligt vaak niet in schendingen van het recht. De afgelopen vijf jaar zijn incidenten waarbij juristen in strijd met de wet hebben gehandeld op één hand te tellen.’ Dit zei Jonathan Soeharno, tijdens de Juridische Poort van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) in Nieuwspoort maandag.

Soeharno, naast advocaat ook hoogleraar rechtspleging in rechtsfilosofisch perspectief aan de Universiteit van Amsterdam, verklaarde in zijn presentatie waarom de juridische beroepen sinds de jaren zestig van de vorige eeuw onder druk zijn komen te staan. ‘Daar zijn verschillende oorzaken voor te noemen. Pluriformisering, en natuurlijk de invloed van de digitaal georiënteerde informatiesamenleving.’

Discussie
Zo’n 35 genodigden gingen tijdens de tweede editie van de Juridische Poort in discussie over het wantrouwen in juridische beroepen. Daarbij werd veel gesproken over het effect van marktwerking op deze beroepen. Jonathan Soeharno verwees in dit verband naar de Duitse rechtsgeleerde en socioloog Max Weber: ‘Leefde men eerst vóór de wetenschap, vóór het rechterschap, vóór de  advocatuur of vóór de politiek, nu leeft men er ook ván. Het ereaspect van juridische beroepen dreigt verloren te gaan als een innerlijk eigenbelang, een groter belang naar de achtergrond dringt.’ KNB-voorzitter Franc Wilmink haakte hierop in door te stellen dat marktwerking wel kan bijdragen aan een hogere efficiency, maar niet ten koste mag gaan van het grotere belang, het bieden van rechtszekerheid aan de burger.

Stellingen
Jef Oomen, de onlangs gekozen nieuwe voorzitter van de KNB, reageerde op de stelling: Ik ben geen hoeder van de rechtsstaat, ik ben ondernemer. Volgens Oomen kunnen beide goed samengaan. ‘Ondernemerschap was er altijd al, dat is niet nieuw. Maar de notaris heeft wel een andere verantwoordelijkheid gekregen. We zijn in de samenleving gepositioneerd om op het scherpst van de snede te opereren. Daar moeten we mee om kunnen gaan.’ Ook over de monopoliepositie van juridische beroepen sprak Oomen zich uit: ‘Een monopoliepositie kun je verdienen door maatschappelijke relevantie aan te tonen. Kijk maar naar de Europese verklaring van erfrecht.’

Juridische poort
Met de Juridische Poort willen de beroepsorganisaties van gerechtsdeurwaarders en notarissen een bijdrage leveren aan de maatschappelijke en politieke discussie rondom wet- en regelgeving in Nederland. Er zijn twee bijeenkomsten per jaar in Perscentrum Nieuwspoort.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...