Webinar Europese Erfrechtverordening groot succes

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) organiseerden op 1 juni een live webinar over de Europese Erfrechtverordening. Een groot succes en voor herhaling vatbaar blijkt na de evaluatie. De deelnemers beoordeelden het online seminar met een gemiddeld rapportcijfer van 8,8. Slechts 1 procent van de kijkers keek niet het hele programma uit.

Sprekers Sabine Heijning, Sjef van Erp en Bram Akkermans praatten de deelnemers bij over alle wijzigingen rond de Europese Erfrechtverordening die 17 augustus in werking treedt. Tijdens het webinar stelden deelnemers vanachter hun PC of tablet via de chatfunctie veelvuldig vragen aan een panel van experts van de EPN. Na afloop werden ze niet alleen gevraagd cijfers te geven, maar ook suggesties aan te dragen voor een volgend webinar. ‘Dit webinar heb ik als prettig ervaren. Geen reistijd en files. Wellicht zouden de vragen met antwoorden nog uitgewerkt kunnen worden in sheets die te downloaden zijn’, reageert een notaris. Uit de evaluatie blijkt dat onder meer het levenstestament, bedrijfsopvolging en de afwikkeling van nalatenschappen geschikte onderwerpen zijn voor een online seminar.

Verder in het nieuws

Zorgen om geringe toename bouwkundige keuringen

Het standaard opnemen van een bouwkundige keuring in een koopovereenkomst heeft niet geleid tot een flinke toename van het aantal keuringen. Uit een steekproef door de website BIJN.nl is gebleken dat ...

Notariaat partner bij Deltaplan Dementie

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft zich aangesloten bij het Deltaplan Dementie. Als netwerkorganisatie bundelen zij de krachten van de aangesloten organisaties voor mensen met dem...

UBO-register januari 2020 in werking

Het UBO-register treedt vanaf januari 2020 in Nederland in werking. Ondernemingen en rechtspersonen zijn dan verplicht om hun UBO’s te registreren. Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft het wets...