Raad van State adviseert over Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

De Raad van State heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) geadviseerd over het wetsvoorstel om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden van de erflater. Met het wetsvoorstel wil staatssecretaris Fred Teeven van V&J een bepaling opnemen in het Burgerlijk Wetboek voor de uitzonderlijke situatie waarin een erfgenaam de nalatenschap zuiver heeft aanvaard en nadien met een onverwachte schuld wordt geconfronteerd.

Die erfgenaam kan dan naar de kantonrechter gaan en vragen om deze onverwachte schuld niet (geheel of gedeeltelijk) uit eigen zak te hoeven betalen. Het gaat dan om schulden die de erfgenaam niet had kunnen voorzien.

Publieksvoorlichting
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) onderschrijft het wetsvoorstel van Teeven. De beroepsorganisatie waarschuwt dat het hier alleen gaat om uitzonderingssituaties: de regeling is geen principiële wijziging van het in Nederland geldende stelsel van aanvaarding van nalatenschappen. De KNB vindt verder dat het van groot belang is dat het publiek zich goed bewust wordt van de regels voor het aanvaarden van een nalatenschap. Het is een taak voor de overheid om het publiek nadrukkelijk voor te lichten over de rol van de notaris en het voor erfgenamen grote belang van een tijdige inschakeling van de notaris als adviseur.

Verder in het nieuws

Juridische Poort over toekomst notariaat

De maatschappij verandert en de digitalisering is niet meer te stoppen. Hoe beïnvloedt dit het werk en de positie van de notaris? En wat betekenen deze ontwikkelingen voor de competenties van de notar...

Nader onderzoek ondermijning Amsterdam nodig

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) pleit voor nader onderzoek naar ondermijning in Amsterdam en betrokkenheid van notarissen hierbij. De beroepsorganisatie reageert hiermee op de verken...

Onderscheid ongehuwd en gescheiden blijft

Het onderscheid tussen ‘ongehuwd’ en ‘gescheiden’ blijft bestaan. Dat antwoordt Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming op Kamervragen van Vera Bergkamp (D66). Het onderscheid voorkomt onduidel...