Raad van State adviseert over Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

De Raad van State heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) geadviseerd over het wetsvoorstel om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden van de erflater. Met het wetsvoorstel wil staatssecretaris Fred Teeven van V&J een bepaling opnemen in het Burgerlijk Wetboek voor de uitzonderlijke situatie waarin een erfgenaam de nalatenschap zuiver heeft aanvaard en nadien met een onverwachte schuld wordt geconfronteerd.

Die erfgenaam kan dan naar de kantonrechter gaan en vragen om deze onverwachte schuld niet (geheel of gedeeltelijk) uit eigen zak te hoeven betalen. Het gaat dan om schulden die de erfgenaam niet had kunnen voorzien.

Publieksvoorlichting
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) onderschrijft het wetsvoorstel van Teeven. De beroepsorganisatie waarschuwt dat het hier alleen gaat om uitzonderingssituaties: de regeling is geen principiële wijziging van het in Nederland geldende stelsel van aanvaarding van nalatenschappen. De KNB vindt verder dat het van groot belang is dat het publiek zich goed bewust wordt van de regels voor het aanvaarden van een nalatenschap. Het is een taak voor de overheid om het publiek nadrukkelijk voor te lichten over de rol van de notaris en het voor erfgenamen grote belang van een tijdige inschakeling van de notaris als adviseur.

Verder in het nieuws

Egmont Group lanceert rapport over corruptie

De Egmont Group heeft een rapport gepubliceerd dat meldingsplichtige instellingen helpt bij het identificeren van corruptie en het witwassen van opbrengsten daarvan. Dit moet het melden van dergelijke...

Online oprichting bv mogelijk per 1 augustus 2021

Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn online een bv op te richten. Dit blijkt uit de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen. Die is op 11 juli ...

Nieuwe boetes voor ontbreken energielabel vastgesteld

Notarissen mogen een leveringsakte voor een woning zonder energielabel wel passeren, maar moeten hun cliënten dan wel wijzen op het risico dat ze een boete krijgen. In een nieuwe beleidsregel van het ...