Wet doorberekening kosten tucht en toezicht aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel doorberekening kosten tucht en toezicht aangenomen. De wet zou in 2017 ingaan, maar door een interventie van het CDA in de Eerste Kamer gaat de wet pas op 1 januari 2018 in.

Het CDA benadrukte dat de doorberekening van de kosten voor tucht en toezicht uitvoeringsproblemen geeft bij het notariaat. Door het uitstellen van de wet is de kans groot dat de wet over een garantiefonds dan ook is aangenomen.

Heffing zoals in de reisbranche
Het doorberekenen van de kosten voor tucht en toezicht kost het notariaat naar verwachting 4,7 miljoen euro per jaar. Het garantiefonds zorgt ervoor dat die 4,7 miljoen euro niet hoeft te worden betaald door de notaris, maar via een heffing op elke akte wordt doorberekend aan de klant. De heffing is te vergelijken met de bijdrage die wordt betaald voor het garantiefonds reisgelden (SGR) bij het boeken van een reis.

Zwevende protocollen
De KNB is al jaren in gesprek met het ministerie van Veiligheid en Justitie over een garantiefonds. Met het fonds kunnen de kosten van het opschonen, tijdelijk archiveren en verzekeren van een zogenoemd zwevend protocol worden gedekt. Als een notaris overlijdt of failliet gaat, wordt een dossier met akten (het protocol) namelijk onbeheerd achtergelaten. De notaris die het protocol overneemt, betaalt zelf de kosten die horen bij de overname van een protocol van een collega. Verzekeraars willen zwevende protocollen niet altijd opnieuw verzekeren tegen aansprakelijkheid, omdat het protocol mogelijk besmet is met verborgen schadeclaims.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...