Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt aangepast

Met de Wijzigingswet financiële markten 2016 wordt onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) op onderdelen aangepast. De wijziging treedt op 1 april 2016 in werking. De handleiding voor de toepassing van de Wwft op NotarisNet zal in verband met deze wetswijziging worden aangepast.

De wijziging heeft onder meer betrekking op de afbakening van de betrokkenheid bij de Wwft van vrije beroepsbeoefenaren zoals de notaris. Zij vallen volgens de huidige letterlijke tekst onder de Wwft bij het verlenen van advies en bijstand bij ‘het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van een onderneming voor zover daardoor een persoon die niet als uiteindelijk belanghebbende van die onderneming kwalificeerde, uiteindelijk belanghebbende van die onderneming wordt.’ Voor zover er geen UBO ontstaat, is volgens de huidige letterlijke tekst van de wet geen sprake van een transactie die onder de Wwft valt. Met de wijziging wordt dit onbedoelde effect rechtgezet.
 
Aandelenoverdracht expliciet benoemd
Verder wordt het aan- of verkopen van aandelen (aandelenoverdrachten blijkens de toelichting) naast aan- of verkopen dan wel overnemen van een onderneming expliciet benoemd. Ook wordt niet meer alleen verwezen naar een onderneming maar een neutrale beschrijving gebruikt zodat het drijven van een onderneming geen bepalend element meer is. Dit is bijvoorbeeld relevant bij vastgoedvennootschappen die vaak als belegging worden gehouden en die niet altijd zelfstandig een onderneming drijven.  

Nieuwe aanpassing Wwft verwacht in 2017
Op 20 mei 2015 is de vierde anti-witwasrichtlijn aangenomen door het Europese Parlement. De richtlijn moet uiterlijk op 26 juni 2017 in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd. De Wwft zal dan opnieuw worden aangepast. Op grond van deze richtlijn zullen de lidstaten ook een UBO-register moeten instellen waarin de uiteindelijk belanghebbenden van rechtspersonen en trusts worden opgenomen.

Verder in het nieuws

Nieuwe podcast: De vastgoednotaris als poortwachter

Witwasconstructies, ABC-transacties en katvangers: ze komen allemaal aan bod in de nieuwe podcast 'De vastgoednotaris als poortwachter'. Onder meer Robert Helder (Universiteit Utrecht), Dirk Kolkman (...

Notaris vertrekt voor fietstocht van 3 maanden

Vrijdag trekt notaris Ellen van Pelt de deur van haar kantoor in Assen achter haar dicht. Maandag springt zij op haar fiets voor een tocht van 3 maanden. Waar die haar gaat brengen weet zij nog niet, ...