Wetsvoorstel ‘bescherming erfgenamen tegen schulden’ in juni naar de Kamer

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie stuurt het wetsvoorstel ‘bescherming erfgenamen tegen schulden’ deze maand naar de Tweede Kamer. Dit heeft hij de Kamer laten weten in een brief. Ook beschreef hij daarin veel initiatieven van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft in maart aan Dijkhoffs voorganger Fred Teeven om een brief gevraagd over de wils(on)bekwaamheid van ouderen en de wijze waarop notarissen en de KNB daarmee omgaan. Ook wilde de commissie meer weten over de voorlichting aan erfgenamen over het aanvaarden van erfenissen. Dijkhoff laat nu weten dat de KNB verschillende initiatieven heeft ontwikkeld.

Stappenplan wilsonbekwaamheid
Zo heeft de KNB een stappenplan ‘wilsonbekwaamheid’ waarmee de notaris kan vaststellen of een cliënt in staat is om zelfstandig beslissingen te nemen. De staatssecretaris schrijft dat hij van de beroepsorganisatie heeft begrepen dat het stappenplan en bijbehorende protocol breed worden gebruikt in het notariaat. Verplichten is volgens hem niet nodig. Hij deelt de visie van de KNB dat dit voor meer administratieve lasten voor de notaris en hogere kosten voor de burger zou kunnen leiden.

Voorlichting erfgenamen
Dijkhoff geeft aan dat de KNB de brochure ‘Een erfenis, wat nu?’ en de website notaris.nl heeft aangepast. Volgens hem staat duidelijk beschreven wat de risico's van aanvaarding van een erfenis zijn en welke mogelijkheden een erfgenaam heeft als de erfenis niet gewild is. Ook heeft de beroepsorganisatie de medewerkers van de Notaristelefoon nog eens gewezen op het belang van duidelijke voorlichting, schrijft de staatssecretaris aan de Kamer.

Knelpunten levenstestament
Door deelname aan diverse pilots omtrent het Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ heeft de KNB een aantal knelpunten over de levenstestamenten aan het licht gebracht, aldus de staatssecretaris. Zo ontstonden er problemen met de uitvoering van volmachten door banken en is gebleken dat rechters niet altijd op de hoogte zijn van het bestaan van een levenstestament.
Dijkhoff schrijft dat de beroepsorganisatie voor beide knelpunten een oplossing zoekt. Voor het eerste punt is deze al gevonden. Een nieuw model levenstestament waardoor banken volmachten beter kunnen uitvoeren, is inmiddels beschikbaar voor alle notarissen. Daarnaast gaat de KNB in samenspraak met de rechtspraak onderzoeken op welke wijze kantonrechters inzage kunnen krijgen in het CLTR.

Verder in het nieuws

Aanvullingen voor wet deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging v...

Anti-witwasregels uitgebreid

De anti-witwasregels zijn met ingang van 21 mei op een aantal punten uitgebreid. Zo vallen virtuele valuta, zoals Bitcoins, nu onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (...

Notarissen passeren meer akten dan vorig jaar

In het eerste kwartaal van 2020 zijn 8 procent meer akten gepasseerd door notarissen dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat blijkt uit de factsheet akten van de Koninklijke Notariële Beroepsor...

Europese regeling en toezichthouder antiwitwasregels

De Europese Commissie wil witwaspraktijken en terrorismefinanciering strenger aanpakken. Een antiwitwasregeling die voor alle Europese landen van toepassing is, moet hiervoor zorgen. Ook komt er een E...