Wetsvoorstel tucht en toezicht goedgekeurd door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag het wetsvoorstel Doorberekening kosten tucht en toezicht aan juridische beroepen goedgekeurd. Eerder lieten de SP en D66 zich nog kritisch uit over het wetsvoorstel dat ook betrekking heeft op het notariaat. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zal haar lobby tegen het wetsvoorstel in de Eerste Kamer voortzetten.

Met het aannemen van het wetsvoorstel werd de door de SP ingediende motie om het wetsvoorstel van tafel te krijgen, verworpen. Het pleidooi van de SP om eerst samen met de juridische beroepsgroepen en toezichthouders te onderzoeken hoe het toezicht op juridische beroepen efficiënter kan, kon helaas niet op brede steun rekenen. Ook de uitzondering voor de deurwaarders, bepleit door D66, haalde het niet. Het voorstel van de PvdA en VVD om de beroepsorganisaties een grondslag te geven om bij verordening de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak door te berekenen aan hun leden, werd wel aangenomen. 

Eerste Kamer
Naar verwachting zal de Eerste Kamer zich op korte termijn over het wetsvoorstel buigen. De KNB zal de Eerste Kamer proberen te overtuigen om de doorberekening van de kosten van tucht en toezicht op het notariaat tegen te houden. De Eerste Kamer kijkt over het algemeen rechtstatelijker naar wetsvoorstellen dan de Tweede Kamer. KNB-voorzitter Jef Oomen: ‘Wij blijven ons verzetten tegen deze doorberekening aangezien hiermee het belang en het rechtsstatelijke karakter van ons ambt niet wordt onderkend. Het kan niet zo zijn dat in het kader van een door het ministerie van Veiligheid en Justitie al ingeboekte ordinaire bezuinigingsmaatregel met oneigenlijke argumenten de cliënten van de notaris de dupe worden van falend overheidsbeleid.’

Verder in het nieuws

Wie wordt de nieuwe Notaris van het Jaar? (video)

Werkt u op een notariskantoor en kent u de Notaris van het Jaar? Of bent u (kandidaat-)notaris en vindt u dat uw (vroegere) collega of studiegenoot de titel verdient? Geef hem of haar dan op! Behalve ...

KNB start campagne om trots op te zijn

'Het moment', dat is de titel van de nieuwe communicatiecampagne die de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vandaag start. Centraal staan een aantal belangrijke momenten waarop de notaris e...

Geschillencommissie doet meer uitspraken

De Geschillencommissie heeft vorig jaar 49 uitspraken gedaan met betrekking tot het notariaat. Dat zijn er 3 meer dan in 2019. De commissie heeft 75 nieuwe klachten ontvangen. Dit zijn er 11 minder da...