Wetsvoorstel tucht en toezicht goedgekeurd door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag het wetsvoorstel Doorberekening kosten tucht en toezicht aan juridische beroepen goedgekeurd. Eerder lieten de SP en D66 zich nog kritisch uit over het wetsvoorstel dat ook betrekking heeft op het notariaat. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zal haar lobby tegen het wetsvoorstel in de Eerste Kamer voortzetten.

Met het aannemen van het wetsvoorstel werd de door de SP ingediende motie om het wetsvoorstel van tafel te krijgen, verworpen. Het pleidooi van de SP om eerst samen met de juridische beroepsgroepen en toezichthouders te onderzoeken hoe het toezicht op juridische beroepen efficiënter kan, kon helaas niet op brede steun rekenen. Ook de uitzondering voor de deurwaarders, bepleit door D66, haalde het niet. Het voorstel van de PvdA en VVD om de beroepsorganisaties een grondslag te geven om bij verordening de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak door te berekenen aan hun leden, werd wel aangenomen. 

Eerste Kamer
Naar verwachting zal de Eerste Kamer zich op korte termijn over het wetsvoorstel buigen. De KNB zal de Eerste Kamer proberen te overtuigen om de doorberekening van de kosten van tucht en toezicht op het notariaat tegen te houden. De Eerste Kamer kijkt over het algemeen rechtstatelijker naar wetsvoorstellen dan de Tweede Kamer. KNB-voorzitter Jef Oomen: ‘Wij blijven ons verzetten tegen deze doorberekening aangezien hiermee het belang en het rechtsstatelijke karakter van ons ambt niet wordt onderkend. Het kan niet zo zijn dat in het kader van een door het ministerie van Veiligheid en Justitie al ingeboekte ordinaire bezuinigingsmaatregel met oneigenlijke argumenten de cliënten van de notaris de dupe worden van falend overheidsbeleid.’

Verder in het nieuws

Biedlogboek moet zorgen voor extra transparantie

De NVM, VBO, Vastgoedpro en de Vereniging Eigen Huis voeren op 1 juli een digitaal biedlogboek in. Kandidaat-kopers die een bod hebben uitgebracht kunnen daarin, na het verstrijken van de bedenktermij...

Vaste Kamercommissie reageert op wetsvoorstel DOBV

Het wetsvoorstel digitale oprichting bv (DOBV) is bestudeerd door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. Verschillende fracties hebben nog enkele vragen. Maar als de reger...

Expertgroep onderzoekt modernisering nv-recht

Opnieuw komt er een consultatie van een nieuwe regeling voor personenvennootschappen. Dit schrijft minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. Ook wil hij een expertgroep vrage...