Wiebes: ‘Verhoging en verruiming schenkingsvrijstelling kan niet eerder’

De verhoging en verruiming van de schenkingsvrijstelling eigen woning kan niet per 1 januari 2016 worden ingevoerd. Daarvoor is de resterende implementatietermijn te kort, schrijft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer. Verder kondigt hij een maatregel aan om een onvoorzien heffingslek bij emigratie van een aanmerkelijkbelanghouder te dichten.

Met ingang van 1 januari 2017 mag iedereen tussen achttien en veertig jaar van een familielid of van een derde eenmalig een schenking van maximaal 100.000 euro vrij van schenkbelasting ontvangen. Deze schenking moet worden gebruikt voor de eigen woning. In antwoord op de vraag van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt waarom het niet mogelijk is deze maatregel al per 1 januari 2016 te laten ingaan, schrijft Wiebes dat de nog resterende implementatietermijn te kort is om het aangifteprogramma en de aangifteproducten van de Belastingdienst aan te passen.

Leeftijdsgrens
Verder schrijft Wiebes dat uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat huishoudens in de leeftijdsgroep tot veertig jaar duidelijk het meeste te maken hebben met onderwaarde op hun woning. Hiermee geeft hij antwoord op de vraag van 50Plus-Kamerlid Henk Krol waarom de leeftijdsgrens van veertig jaar wordt gehanteerd. Volgens Wiebes beschikken juist de jonge huishoudens tot veertig jaar over kleine financiële buffers en kunnen zij moeilijk eigen geld inzetten voor de aflossing van hun schuld. Bovendien sluit de leeftijdsgrens aan bij de bestaande leeftijdsgrens voor de verhoogde schenkingsvrijstelling van ouders aan kinderen. ‘Het laten vervallen van de leeftijdsgrens zou ertoe leiden dat de maatregel een instrument wordt voor vermogende particulieren om de verschuldigde erfbelasting te verminderen en voorts leiden tot een aanzienlijke structurele budgettaire derving’, stelt Wiebes in zijn reactie.

Verder in het nieuws

Notarissen vaker bedreigd, toename via social media

Het aantal bedreigingen in het notariaat is toegenomen. Bijna de helft (47 procent) van de (kandidaat-)notarissen zegt weleens bedreigd te zijn. In 2016 was dit nog 42 procent. Dat blijkt uit onderzoe...

Eerste Kamer akkoord met UBO-register

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel dat zorgt voor de komst van het UBO-register. Dit register moest op 10 januari 2020 in werking treden. Deze datum is niet gehaald. De datum...

Aanvullingen voor wet deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging v...