Wiebes: ‘Verhoging en verruiming schenkingsvrijstelling kan niet eerder’

De verhoging en verruiming van de schenkingsvrijstelling eigen woning kan niet per 1 januari 2016 worden ingevoerd. Daarvoor is de resterende implementatietermijn te kort, schrijft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer. Verder kondigt hij een maatregel aan om een onvoorzien heffingslek bij emigratie van een aanmerkelijkbelanghouder te dichten.

Met ingang van 1 januari 2017 mag iedereen tussen achttien en veertig jaar van een familielid of van een derde eenmalig een schenking van maximaal 100.000 euro vrij van schenkbelasting ontvangen. Deze schenking moet worden gebruikt voor de eigen woning. In antwoord op de vraag van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt waarom het niet mogelijk is deze maatregel al per 1 januari 2016 te laten ingaan, schrijft Wiebes dat de nog resterende implementatietermijn te kort is om het aangifteprogramma en de aangifteproducten van de Belastingdienst aan te passen.

Leeftijdsgrens
Verder schrijft Wiebes dat uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat huishoudens in de leeftijdsgroep tot veertig jaar duidelijk het meeste te maken hebben met onderwaarde op hun woning. Hiermee geeft hij antwoord op de vraag van 50Plus-Kamerlid Henk Krol waarom de leeftijdsgrens van veertig jaar wordt gehanteerd. Volgens Wiebes beschikken juist de jonge huishoudens tot veertig jaar over kleine financiële buffers en kunnen zij moeilijk eigen geld inzetten voor de aflossing van hun schuld. Bovendien sluit de leeftijdsgrens aan bij de bestaande leeftijdsgrens voor de verhoogde schenkingsvrijstelling van ouders aan kinderen. ‘Het laten vervallen van de leeftijdsgrens zou ertoe leiden dat de maatregel een instrument wordt voor vermogende particulieren om de verschuldigde erfbelasting te verminderen en voorts leiden tot een aanzienlijke structurele budgettaire derving’, stelt Wiebes in zijn reactie.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...