Wiebes: ‘Verhoging en verruiming schenkingsvrijstelling kan niet eerder’

De verhoging en verruiming van de schenkingsvrijstelling eigen woning kan niet per 1 januari 2016 worden ingevoerd. Daarvoor is de resterende implementatietermijn te kort, schrijft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer. Verder kondigt hij een maatregel aan om een onvoorzien heffingslek bij emigratie van een aanmerkelijkbelanghouder te dichten.

Met ingang van 1 januari 2017 mag iedereen tussen achttien en veertig jaar van een familielid of van een derde eenmalig een schenking van maximaal 100.000 euro vrij van schenkbelasting ontvangen. Deze schenking moet worden gebruikt voor de eigen woning. In antwoord op de vraag van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt waarom het niet mogelijk is deze maatregel al per 1 januari 2016 te laten ingaan, schrijft Wiebes dat de nog resterende implementatietermijn te kort is om het aangifteprogramma en de aangifteproducten van de Belastingdienst aan te passen.

Leeftijdsgrens
Verder schrijft Wiebes dat uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat huishoudens in de leeftijdsgroep tot veertig jaar duidelijk het meeste te maken hebben met onderwaarde op hun woning. Hiermee geeft hij antwoord op de vraag van 50Plus-Kamerlid Henk Krol waarom de leeftijdsgrens van veertig jaar wordt gehanteerd. Volgens Wiebes beschikken juist de jonge huishoudens tot veertig jaar over kleine financiële buffers en kunnen zij moeilijk eigen geld inzetten voor de aflossing van hun schuld. Bovendien sluit de leeftijdsgrens aan bij de bestaande leeftijdsgrens voor de verhoogde schenkingsvrijstelling van ouders aan kinderen. ‘Het laten vervallen van de leeftijdsgrens zou ertoe leiden dat de maatregel een instrument wordt voor vermogende particulieren om de verschuldigde erfbelasting te verminderen en voorts leiden tot een aanzienlijke structurele budgettaire derving’, stelt Wiebes in zijn reactie.

Verder in het nieuws

Hoe wordt de notaris bereikbaar voor iedereen?

Mensen met een kleinere beurs of met schulden komen nauwelijks bij de notaris over de vloer. Terwijl het ook voor hen van belang is om zaken goed vast te leggen of juridisch advies te krijgen. De Koni...

Omgevingswet per 1 januari 2024 van kracht

De kogel is door de kerk: per 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Eerste Kamer stemde deze week in met de inwerkingtreding van de wet. De problemen met het digitale stelsel dat de wet o...

Meepraten over fiscale regelingen

Het kabinet wil het belastingstelsel eenvoudiger maken. Daarom worden diverse fiscale regelingen tegen het licht gehouden. Het kabinet wil met voorstellen komen om deze regelingen te verbeteren of af ...

Sociaal Notariaat Den Bosch opent deuren

Notaris Yvonne Vleeshouwers start op woensdag 8 maart met Sociaal Notariaat Den Bosch. Zij wil hiermee mensen die niet zo makkelijk naar de notaris gaan helpen met gratis notariële adviezen in begrijp...

Rol notaris bij grondhandel niet aangepast

De regering ziet geen noodzaak om de rol van notarissen bij grondhandel aan te passen naar aanleiding van het bericht van RTL Nieuws dat tienduizenden Nederlanders slachtoffer zijn van dubieuze grondh...