Wijziging voogdij 1 april in werking

Het ministerie van Veiligheid en Justitie streeft ernaar om de wet die het mogelijk maakt dat ouders ook een voogd kunnen aanwijzen via het gezagsregister bij de rechtbank op 1 april 2014 in werking te laten treden. Dit heeft het ministerie laten weten aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Eind november ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel. De KNB heeft tijdens de consultatieronde van het wetsvoorstel het ministerie van Veiligheid en Justitie laten weten dat een voogdijbepaling in een notariële akte een aantal waarborgen biedt, zoals de controle van de vrije wil en van de identiteit van de ouders. Daarnaast heeft de notaris hierin ook een voorlichtende rol. De KNB vraagt zich af of een aantekening in het gezagsregister wel diezelfde waarborgen biedt. Staatssecretaris Fred Teeven heeft aangegeven dat dat wel het geval is. Hij denkt dat door het aanbieden van brochures via internet ouders goed op de hoogte kunnen zijn van de verschillende mogelijkheden om in het gezag na overlijden te voorzien.

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...