Wijziging voogdij 1 april in werking

Het ministerie van Veiligheid en Justitie streeft ernaar om de wet die het mogelijk maakt dat ouders ook een voogd kunnen aanwijzen via het gezagsregister bij de rechtbank op 1 april 2014 in werking te laten treden. Dit heeft het ministerie laten weten aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Eind november ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel. De KNB heeft tijdens de consultatieronde van het wetsvoorstel het ministerie van Veiligheid en Justitie laten weten dat een voogdijbepaling in een notariële akte een aantal waarborgen biedt, zoals de controle van de vrije wil en van de identiteit van de ouders. Daarnaast heeft de notaris hierin ook een voorlichtende rol. De KNB vraagt zich af of een aantekening in het gezagsregister wel diezelfde waarborgen biedt. Staatssecretaris Fred Teeven heeft aangegeven dat dat wel het geval is. Hij denkt dat door het aanbieden van brochures via internet ouders goed op de hoogte kunnen zijn van de verschillende mogelijkheden om in het gezag na overlijden te voorzien.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...