Wijziging voogdij 1 april in werking

Het ministerie van Veiligheid en Justitie streeft ernaar om de wet die het mogelijk maakt dat ouders ook een voogd kunnen aanwijzen via het gezagsregister bij de rechtbank op 1 april 2014 in werking te laten treden. Dit heeft het ministerie laten weten aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Eind november ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel. De KNB heeft tijdens de consultatieronde van het wetsvoorstel het ministerie van Veiligheid en Justitie laten weten dat een voogdijbepaling in een notariële akte een aantal waarborgen biedt, zoals de controle van de vrije wil en van de identiteit van de ouders. Daarnaast heeft de notaris hierin ook een voorlichtende rol. De KNB vraagt zich af of een aantekening in het gezagsregister wel diezelfde waarborgen biedt. Staatssecretaris Fred Teeven heeft aangegeven dat dat wel het geval is. Hij denkt dat door het aanbieden van brochures via internet ouders goed op de hoogte kunnen zijn van de verschillende mogelijkheden om in het gezag na overlijden te voorzien.

Verder in het nieuws

Deelgezag mogelijk voor meeroudergezinnen

Een kind mag in de toekomst maximaal vier ouders hebben. Dat blijkt uit een brief van de ministers van Rechtsbescherming en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan beide Kamers. De twee officiële oud...