Anti-witwasregels uitgebreid

De anti-witwasregels zijn met ingang van 21 mei op een aantal punten uitgebreid. Zo vallen virtuele valuta, zoals Bitcoins, nu onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en worden de maatregelen voor transacties met cliënten in hoog-risicolanden in de wet verduidelijkt.  

Met de inwerkingtreding van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn worden virtuele valuta onder de Wwft gebracht. Daardoor vallen ook aanbieders van omwisselplatforms of bewaarportemonnees voor virtuele valuta in of vanuit Nederland nu onder deze wet. Verder verduidelijkt de wet de maatregelen voor hoog-risicolanden en worden de samenwerkingsmogelijkheden voor toezichthoudende autoriteiten uitgebreid.

Hoog-risicolanden
Voor zakelijke relaties of transacties met cliënten in landen buiten de EU die door de Europese Commissie als hoog-risicolanden zijn aangewezen, geldt de verplichting verscherpt cliëntenonderzoek toe te passen. Daarnaast is nog een aantal aanvullende maatregelen ingesteld. Zo moeten ook notarissen aanvullende informatie over die cliënten en uiteindelijke belanghebbenden verzamelen. Dat geldt ook voor het doel en de aard van de zakelijke relatie en de herkomst van de fondsen die daarbij worden gebruikt (artikel 9). Dit alles zorgt voor een gelijke behandeling van deze hoog-risicolanden door de lidstaten.

UBO-register
Een belangrijke verandering die de vijfde anti-witwasrichtlijn nog gaat brengen, is de invoering van een openbaar UBO-register. Het UBO-register zal worden ondergebracht bij de Kamer van Koophandel en via een aparte wet worden ingevoerd. Het wetsvoorstel hiervoor ligt momenteel nog bij de Eerste Kamer. Zolang het UBO-register er nog niet is, kan nog geen bewijs van inschrijving van de uiteindelijk belanghebbenden van cliënten worden opgevraagd bij het Handelsregister.  

Verder in het nieuws

Weer minder akten gepasseerd in april

Notarissen hebben in april, voor de vierde maand op rij, minder akten gepasseerd dan in dezelfde periode vorige jaar. Zetten notarissen in april 2022 hun handtekening onder ruim 155.000 akten, in apri...