NotarisID niet in Idensys-pilot

In tegenstelling tot eerdere berichten zal NotarisID niet meedoen aan de eerste ronde Idensys-pilots. Voor toetreding tot deze pilots geldt een complex van normen waaraan moet worden voldaan. Omdat het op korte termijn niet mogelijk was om vast te stellen in hoeverre dit normenkader, naast het NotarisID-platform, ook van toepassing is op de notaris, is besloten om later te gaan deelnemen aan de pilot.

Idensys is het stelsel voor elektronische – digitale – authenticatie- en identificatiemiddelen dat de overheid momenteel inricht, ook wel eID genoemd. Het eID-stelsel stelt de normen vast waaraan in de nabije toekomst alle digitale identificatie- en authenticatiemiddelen moeten voldoen. Belangrijke vraag bij de beoordeling van deze normen is in hoeverre ze, naast het NotarisID-platform, ook van toepassing zijn op de notaris. In dat laatste geval zou dat bijvoorbeeld aanvullende certificering van de aan te sluiten notariskantoren kunnen inhouden. De aanbieders van NotarisID zijn namelijk geen aanbieder van een unilateraal of eenvoudig identificatiemiddel, maar brengen in feite een hele trustketen in.

Geen deelname aan pilot
Inschrijving voor deelname aan de Idensys-pilots was tot 31 augustus mogelijk. Omdat de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en NotarisID BV hechten aan een zorgvuldige afweging en besluitvorming en beoordeling van het normenkader gezien het inbrengen van die complete trustketen meer tijd in beslag neemt dan nu beschikbaar is, hebben beide organisaties gezamenlijk besloten af te zien van de eerste ronde eID-pilots. De intentie is om op een later tijdstip alsnog deel te nemen aan de pilots om zo bij te dragen aan de totstandkoming van een robuust, gebruikersvriendelijk en toegankelijk systeem voor digitale identificatie in Nederland. De Idensys-pilots zullen naar verwachting starten in december 2015.

Demo aan MKB-Nederland en Consumentenbond
Het niet deelnemen aan de Idensys-pilots heeft geen gevolgen voor de verdere ontwikkeling van NotarisID. Tijdens het KNB-congres ‘De notaris in de digitale wereld’ zal het digitale identificatiemiddel gepresenteerd worden aan het notariaat. Op 5 oktober zal er een demo worden gegeven van NotarisID aan Michaël van Straalen van MKB-Nederland en Bart Combee van de Consumentenbond.

Lees ook het artikel(pdf) in Notariaat Magazine over NotarisID

Verder in het nieuws

Consumenten willen duidelijke taal van de notaris

Duidelijke en begrijpelijke taal, dit willen consumenten het liefst van de notaris. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Ook veel...

Nieuw: de notaris.nl-nieuwsbrief

Wat staat er in Lorenzo’s testament en waar moet je aan denken als je binnenkort gaat samenwonen? Het leukste en beste nieuws van notaris.nl wordt vanaf nu ook gebundeld in een maandelijkse nieuwsbrie...

Bij kleine banken soms problemen met levenstestament

Sommige kleine banken accepteren geen levenstestament. Zij staan vertegenwoordiging van hun klanten op basis van een levenstestament niet toe. Notarissen zullen cliënten die een levenstestament willen...

Eerste vrouwelijke voorzitter voor UINL

Christina Armella is door de Algemene Raad van de UINL (Union Internationale des Notariats Latins) als nieuwe voorzitter gekozen. Dit gebeurde vorige week in Jakarta tijdens het driejaarlijkse UINL-co...