NotarisID niet in Idensys-pilot

In tegenstelling tot eerdere berichten zal NotarisID niet meedoen aan de eerste ronde Idensys-pilots. Voor toetreding tot deze pilots geldt een complex van normen waaraan moet worden voldaan. Omdat het op korte termijn niet mogelijk was om vast te stellen in hoeverre dit normenkader, naast het NotarisID-platform, ook van toepassing is op de notaris, is besloten om later te gaan deelnemen aan de pilot.

Idensys is het stelsel voor elektronische – digitale – authenticatie- en identificatiemiddelen dat de overheid momenteel inricht, ook wel eID genoemd. Het eID-stelsel stelt de normen vast waaraan in de nabije toekomst alle digitale identificatie- en authenticatiemiddelen moeten voldoen. Belangrijke vraag bij de beoordeling van deze normen is in hoeverre ze, naast het NotarisID-platform, ook van toepassing zijn op de notaris. In dat laatste geval zou dat bijvoorbeeld aanvullende certificering van de aan te sluiten notariskantoren kunnen inhouden. De aanbieders van NotarisID zijn namelijk geen aanbieder van een unilateraal of eenvoudig identificatiemiddel, maar brengen in feite een hele trustketen in.

Geen deelname aan pilot
Inschrijving voor deelname aan de Idensys-pilots was tot 31 augustus mogelijk. Omdat de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en NotarisID BV hechten aan een zorgvuldige afweging en besluitvorming en beoordeling van het normenkader gezien het inbrengen van die complete trustketen meer tijd in beslag neemt dan nu beschikbaar is, hebben beide organisaties gezamenlijk besloten af te zien van de eerste ronde eID-pilots. De intentie is om op een later tijdstip alsnog deel te nemen aan de pilots om zo bij te dragen aan de totstandkoming van een robuust, gebruikersvriendelijk en toegankelijk systeem voor digitale identificatie in Nederland. De Idensys-pilots zullen naar verwachting starten in december 2015.

Demo aan MKB-Nederland en Consumentenbond
Het niet deelnemen aan de Idensys-pilots heeft geen gevolgen voor de verdere ontwikkeling van NotarisID. Tijdens het KNB-congres ‘De notaris in de digitale wereld’ zal het digitale identificatiemiddel gepresenteerd worden aan het notariaat. Op 5 oktober zal er een demo worden gegeven van NotarisID aan Michaël van Straalen van MKB-Nederland en Bart Combee van de Consumentenbond.

Lees ook het artikel(pdf) in Notariaat Magazine over NotarisID

Verder in het nieuws

Wie wordt de nieuwe Notaris van het Jaar? (video)

Werkt u op een notariskantoor en kent u de Notaris van het Jaar? Of bent u (kandidaat-)notaris en vindt u dat uw (vroegere) collega of studiegenoot de titel verdient? Geef hem of haar dan op! Behalve ...

KNB start campagne om trots op te zijn

'Het moment', dat is de titel van de nieuwe communicatiecampagne die de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vandaag start. Centraal staan een aantal belangrijke momenten waarop de notaris e...

Geschillencommissie doet meer uitspraken

De Geschillencommissie heeft vorig jaar 49 uitspraken gedaan met betrekking tot het notariaat. Dat zijn er 3 meer dan in 2019. De commissie heeft 75 nieuwe klachten ontvangen. Dit zijn er 11 minder da...