Logo KNB.nl
English

Stichting Rechtszekerheid Digitaal

Rechtszekerheid en vertrouwelijkheid zijn in het werk van notarissen belangrijke uitgangspunten. Daarom moeten alle ICT-producten en -diensten die notarissen gebruiken, voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Stichting Rechtszekerheid Digitaal draagt hier zorg voor.

De Stichting Rechtszekerheid Digitaal (SRD) is een onafhankelijke stichting opgericht in november 2014 door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in Den Haag.

Drie opdrachten

De stichting heeft de volgende drie opdrachten:

  1. Het ontwikkelen en bewaken van normen en richtlijnen voor het gebruik en de toepassing van digitale producten die worden gebruikt in de professionele dienstverlening waarbij het notariaat betrokken is.
  2. Het verstrekken van certificaten van goedkeuring aan digitale producten die aan de vastgestelde normen voldoen.
  3. Het onderzoeken van trends die voor de ontwikkeling van de bovengenoemde normen van belang kunnen zijn.

Bestuur van de stichting

Het bestuur bestaat uit experts uit de notariële beroepspraktijk en een specialist op het gebied van ICT, informatieverwerking en informatiebeveiliging.

Meer informatie op de website van Stichting Rechtszekerheid Digitaal.