Faillissementsfraude

Standpunt

Voor de KNB is voorkoming en bestrijding van faillissementsfraude erg belangrijk. De KNB heeft daarom altijd gepleit voor spoedige invoering van een civielrechtelijk bestuursverbod voor bestuurders van rechtspersonen die zich schuldig hebben gemaakt aan frauduleuze activiteiten. Ook een centraal aandeelhoudersregister is volgens de KNB een nuttig hulpmiddel bij de voorkoming en bestrijding van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen. Over invoering van het UBO-register is de KNB minder enthousiast, omdat de bruikbaarheid van het register beperkt zal zijn.

Toelichting

Op 1 juli 2016 zijn de Wet civielrechtelijk bestuursverbod en de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude in werking getreden. Door het bestuursverbod kunnen bestuurders van rechtspersonen die zich schuldig hebben gemaakt aan frauduleuze activiteiten niet langer bestuursfuncties uitoefenen. Zo wordt voorkomen dat malafide bestuurders nieuwe rechtspersonen oprichten en besturen. De bestuursverboden zijn te raadplegen op de website van de Kamer van Koophandel.

De Wet versterking positie curator is per 1 juli 2017 in werking getreden.

Nieuws over dit standpunt

Eerste Kamer steunt aanpak faillissementsfraude

Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft woensdag een nieuwe stap kunnen zetten in de aanpak van faillissementsfraude. De Eerste Kamer stemde in met de wetsvoorstellen civielrechtel...

Notariaat Magazine over dit standpunt

4 Artikelen