Wijziging huwelijksvermogensrecht

Standpunt

De KNB vindt dat het wettelijk huwelijksvermogensrecht een goede regeling moet bevatten voor de grootste groep gehuwden. De beroepsorganisatie denkt dat het nieuwe stelsel van beperkte gemeenschap in de praktijk tot problemen kan leiden omdat partners een goede administratie moeten gaan voeren. Gebeurt dat niet dan zal de afwikkeling van een gemeenschap na ontbinding er niet eenvoudiger op worden.

Toelichting

D66, PvdA en VVD presenteerden in 2013 een initiatiefwetsvoorstel voor wijziging van het huwelijksvermogensrecht. De partijen willen de wettelijke gemeenschap van goederen beperken tot dat wat beide echtgenoten tijdens en door hun huwelijk door hun inspanning inbrengen. Eigen vermogen dat voor de trouwdatum is opgebouwd én erfenissen en schenkingen vallen in het nieuwe systeem buiten de gemeenschap.
De nieuwe wet Beperkte gemeenschap van goederen is op 1 januari 2018 ingevoerd.
In het regeerakkoord van 10 oktober 2017 is afgesproken dat wordt bezien op welke manier de noodzaak tot het maken van notariskosten kan worden weggenomen voor paren die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen.

Column

Lees ook de column van kandidaat-notaris Renate Akerboom over het einde van de wettelijke gemeenschap van goederen.

Nieuws over dit standpunt

Gemeenschap van goederen niet langer de standaard

Trouwen gebeurt in de toekomst niet langer standaard in gemeenschap van goederen, maar in beperkte gemeenschap. Het initiatiefvoorstel ‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ werd vandaag door...

Notariaat Magazine over dit standpunt

5 Artikelen