Logo KNB.nl
English

Negatieve rente, een unieke situatie

Regina van Rijswijk
Regina van Rijswijk2

Veel mensen zullen denken niet te maken te hebben met de negatieve rente omdat zij geen 2,5 miljoen euro op de bank hebben staan, maar dat kan toch anders lopen. Wie onlangs een huis heeft gekocht of gaat kopen, krijgt er toch mee te maken.

Een huis kopen is op dit moment heel gunstig voor wat betreft de hypotheekrente. Die is absurd laag. De rente is in 20 jaar gedaald van boven de 6 procent naar rond de 1,5 procent. Spaarrente volgt de trend van de hypotheekrente, maar is altijd wat lager dan de hypotheekrente. De spaarrente kon in 2000 met 2,5 procent al laag zijn. Op dit moment is de spaarrente nagenoeg of daadwerkelijk 0 procent. Voor spaarders met meer dan 2,5 miljoen euro wordt nu zelfs negatieve rente gerekend. Dit omdat de Europese Centrale Bank (ECB) rente in rekening brengt wanneer banken geld bij de ECB stallen én omdat de rente op alle soorten geldleningen erg laag is. De banken missen daardoor ook inkomsten terwijl de kosten voor hun juist hoger zijn.

Rente over elke euro
Op de derdenrekening van de notaris, ook wel derdengeldenrekening of kwaliteitsrekening genoemd, worden alle gelden van of voor partijen bij een notariële akte gezet. Denk hierbij aan waarborgsommen, koopsommen en geld uit een hypothecaire geldlening. Dit staat dus los van het geld dat van het notariskantoor zelf is. Deze bedragen bij elkaar zijn snel al meer dan 2,5 miljoen euro. Dat het geld eigenlijk toebehoort aan verschillende klanten, maakt de bank niet uit. Daarnaast zijn er andere banken die binnenkort een drempel hanteren van 1 miljoen euro of zelfs geen drempel meer. Dan moet meteen over de eerste euro rente worden betaald. Een unieke situatie. In het verleden werd over een waarborgsom nog rente vergoed. Nu is het andersom, de negatieve rente wordt de klant in rekening gebracht.

Gemiddelde rente
Het is voor notariskantoren lastig vast te stellen of een koopsom of waarborgsom tot de eerste 2,5 miljoen euro behoort of daarboven. Daarom rekenen kantoren de gemiddeld te betalen rente over een langere periode uit en nemen dat als negatieve rente over de waarborgsom op de nota op. Of zij nemen het als een vast bedrag per dossier, al dan niet oplopend, op de nota op. Op die manier betalen veel mensen dus toch negatieve rente, zonder dat ze 2,5 miljoen euro op de spaarrekening hebben.