Logo KNB.nl
English

Factsheets

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) publiceert eens per kwartaal factsheets met feiten en cijfers over het notariaat.

In de factsheets staan cijfers over de aantallen gepasseerde akten, werkzame notarissen en kandidaat-notarissen en ingeschreven testamenten. De meest recente factsheets vindt u hieronder. Oudere factsheets staan op een aparte pagina.

akten

Akten

Notarissen passeerden in het derde kwartaal van dit jaar 10 procent minder akten dan vorig jaar. In totaal gaat het om 404.000 akten, ruim 43.000 minder dan in het derde kwartaal van 2022. De daling ligt niet aan het aantal testamenten en levenstestamenten. Daar is nog steeds grote vraag naar.

leden-medewerkers

Leden en kantoren

In 2023 nam het aantal notarissen licht af vergeleken bij vorig jaar. Het zijn er nu 1227. Ook het aantal kandidaat-notarissen daalde: van 1972 naar 1958. Het aantal toegevoegd notarissen nam met 18 personen toe tot 242. Net als voorgaande jaren waren er minder notariskantoren en eenmanskantoren.

testament-opmaken

Testamenten

Het aantal testamenten dat in het vierde kwartaal van 2021 is ingeschreven in het Centraal Testamentregister (CTR) ligt 4 procent hoger dan een jaar eerder. Voor het eerst is in het vierde kwartaal de 100.000 overschreden.

notaristelefoon

Notaristelefoon

Tot en met januari 2019 publiceerde de KNB de factsheets van de Notaristelefoon. Daarin was te zien welke vragen er bij de Notaristelefoon binnenkomen.