Logo KNB.nl
English

Factsheets

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) publiceert eens per kwartaal factsheets met feiten en cijfers over het notariaat.

In de factsheets staan cijfers over de aantallen gepasseerde akten, werkzame notarissen en kandidaat-notarissen en ingeschreven testamenten. Twee keer per jaar verschijnt de factsheet Notaristelefoon, waarin te zien is welke vragen er bij de Notaristelefoon binnenkomen. Ten slotte zijn factsheets beschikbaar met trends over langere termijn.

akten

Akten

Met 412.862 akten zijn in het tweede kwartaal van dit jaar 9.863 akten meer gepasseerd dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit is een stijging van 2,5 procent. Het aantal levenstestamenten en verklaringen van erfrecht is toegenomen. Het aantal huwelijkse voorwaarden is flink afgenomen: een gevolg van de nieuwe wet beperkte gemeenschap van goederen per 1 januari.

leden-medewerkers

Leden en medewerkers

Het aantal toegevoegd notarissen per 1 juli is 133. Dit zijn er 23 meer dan een jaar eerder. Ruim twee derde hiervan is vrouw. De mogelijkheid om toegevoegd notaris te worden, bestaat sinds juli 2013. De meeste toegevoegd notarissen vallen in de leeftijdscategorie 40-49. Onder notarissen is de leeftijdscategorie 50 en 59 jaar het sterkst vertegenwoordigd.

testament-opmaken

Testamenten

In het tweede kwartaal van 2018 zijn 75.377 akten bij het Centraal Testamentenregister (CTR) ingeschreven. Dit is een stijging van ruim 3.000 akten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal testamenten steeg, maar het aantal huwelijkse voorwaarden (waarin opgenomen de beschikking des doods) daalde met 24 procent.

notaristelefoon

Notaristelefoon

De Notaristelefoon heeft het afgelopen halfjaar 4.880 vragen binnengekregen. Verreweg de meeste gaan over schenken en erven. Ook over levenstestament en volmacht wordt vaak gebeld. Een gesprek duurt gemiddeld 7 minuten. 56 procent van de bellers wordt doorverwezen naar de notaris.

jaaroverzicht-cijfers-feiten

Trends in het notariaat

Wat is de ontwikkeling in het aantal gepasseerde akten over langere termijn? Is het aantal (kandidaat-)notarissen de afgelopen jaren gegroeid of afgenomen?