Logo KNB.nl
English

Factsheets

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) publiceert eens per kwartaal factsheets met feiten en cijfers over het notariaat.

In de factsheets staan cijfers over de aantallen gepasseerde akten, werkzame notarissen en kandidaat-notarissen en ingeschreven testamenten. Twee keer per jaar verschijnt de factsheet Notaristelefoon, waarin te zien is welke vragen er bij de Notaristelefoon binnenkomen. Ten slotte zijn factsheets beschikbaar met trends over langere termijn.

akten

Akten

In het derde kwartaal van 2017 zijn er 393.846 akten gepasseerd: 3 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het gemiddelde aantal gepasseerde akten per notaris was het hoogst in Flevoland: 322. Het aantal levenstestamenten en schenkingen steeg fors ten opzichte van vorig jaar.

leden-medewerkers

Leden en medewerkers

Er zijn in ons land 783 notariskantoren, waarvan er 693 alleen opereren en 90 in een kantoorassociatie. Het totaal aantal notarissen is ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar verder gedaald, maar het aantal kandidaat-notarissen, toegevoegde notarissen en medewerkers blijft toenemen.

testament-opmaken

Testamenten

In het derde kwartaal van 2017 zijn 70.832 akten bij het Centraal Testamentenregister (CTR) ingeschreven: een lichte stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De stijgende lijn bij het aantal huwelijkse voorwaarden (waarin opgenomen de beschikking des doods) zet door.

notaristelefoon

Notaristelefoon

De Notaristelefoon heeft het afgelopen halfjaar 4.880 vragen binnengekregen. Verreweg de meeste gaan over schenken en erven. Ook over levenstestament en volmacht wordt vaak gebeld. Een gesprek duurt gemiddeld 7 minuten. 56 procent van de bellers wordt doorverwezen naar de notaris.

jaaroverzicht-cijfers-feiten

Trends in het notariaat

Wat is de ontwikkeling in het aantal gepasseerde akten over langere termijn? Is het aantal (kandidaat-)notarissen de afgelopen jaren gegroeid of afgenomen?