Logo KNB.nl
English

Factsheets

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) publiceert eens per kwartaal factsheets met feiten en cijfers over het notariaat.

In de factsheets staan cijfers over de aantallen gepasseerde akten, werkzame notarissen en kandidaat-notarissen en ingeschreven testamenten. Twee keer per jaar verschijnt de factsheet Notaristelefoon, waarin te zien is welke vragen er bij de Notaristelefoon binnenkomen. Ten slotte zijn factsheets beschikbaar met trends over langere termijn.

akten

Akten

In het eerste kwartaal van 2017 zijn er 398.911 akten gepasseerd. Dat is 17 procent meer dan het eerste kwartaal van 2016. De meeste akten betreffen de levering van onroerend goed/beperkt recht, een hypotheek en een testament/uiterste wilsbeschikking.

leden-medewerkers

Leden en medewerkers

Het aantal toegevoegd notarissen is voor het eerst boven de 100 uitgekomen. 35 procent hiervan is man, 65 procent is vrouw, met een gemiddelde leeftijd van 44 jaar. De gemiddelde leeftijd van notarissen is hoger dan die van toegevoegd notarissen, namelijk 51 jaar.

testament-opmaken

Testamenten

In het eerste kwartaal van 2017 zijn er 73.132 akten bij het Centraal Testamentenregister ingeschreven. Dit is bijna 8.000 akten meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Een stijging van 12 procent. Vooral het aantal huwelijkse voorwaarden waarin opgenomen de beschikking des doods steeg flink: 28 procent.

notaristelefoon

Notaristelefoon

In 2016 kwamen dagelijks 42 vragen binnen bij de professionals van de Notaristelefoon. De meeste vragen gaan over schenken en erven. De professionals die de Notaristelefoon bemensen krijgen ook vragen van zakelijke bellers. 25% van hen is werkzaam in de zorgsector.

jaaroverzicht-cijfers-feiten

Trends in het notariaat

Wat is de ontwikkeling in het aantal gepasseerde akten over langere termijn? Is het aantal (kandidaat-)notarissen de afgelopen jaren gegroeid of afgenomen?