Logo KNB.nl
English

Factsheets

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) publiceert eens per kwartaal factsheets met feiten en cijfers over het notariaat.

In de factsheets staan cijfers over de aantallen gepasseerde akten, werkzame notarissen en kandidaat-notarissen en ingeschreven testamenten. Twee keer per jaar verschijnt de factsheet Notaristelefoon, waarin te zien is welke vragen er bij de Notaristelefoon binnenkomen. Ten slotte zijn factsheets beschikbaar met trends over langere termijn.

akten

Akten

Met 392.739 akten zijn in het eerste kwartaal van dit jaar 6.000 akten minder gepasseerd dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit is een hele lichte daling van 1,5 procent. Het aantal huwelijkse voorwaarden is flink afgenomen: een gevolg van de nieuwe wet beperkte gemeenschap van goederen per 1 januari.

leden-medewerkers

Leden en medewerkers

75 procent van de notarissen in Nederland is man. Bij de kandidaat-notarissen ligt die verhouding heel anders. Daar is ‘slechts’ 32 procent man. Ook bij de toegevoegd notarissen zijn de vrouwen in de meerderheid: 70 procent is vrouw. Van de medewerkers op notariskantoren is 87 procent vrouw.

testament-opmaken

Testamenten

In het eerste kwartaal van 2018 zijn 72.626 akten bij het Centraal Testamentenregister (CTR) ingeschreven. Dit is een lichte daling van ruim 500 akten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal huwelijkse voorwaarden (waarin opgenomen de beschikking des doods) daalde het meest: van 722 naar 557 akten.

notaristelefoon

Notaristelefoon

De Notaristelefoon heeft het afgelopen halfjaar 4.880 vragen binnengekregen. Verreweg de meeste gaan over schenken en erven. Ook over levenstestament en volmacht wordt vaak gebeld. Een gesprek duurt gemiddeld 7 minuten. 56 procent van de bellers wordt doorverwezen naar de notaris.

jaaroverzicht-cijfers-feiten

Trends in het notariaat

Wat is de ontwikkeling in het aantal gepasseerde akten over langere termijn? Is het aantal (kandidaat-)notarissen de afgelopen jaren gegroeid of afgenomen?