Logo KNB.nl
English

Factsheets

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) publiceert eens per kwartaal factsheets met feiten en cijfers over het notariaat.

In de factsheets staan cijfers over de aantallen gepasseerde akten, werkzame notarissen en kandidaat-notarissen en ingeschreven testamenten. Twee keer per jaar verschijnt de factsheet Notaristelefoon, waarin te zien is welke vragen er bij de Notaristelefoon binnenkomen. Ten slotte zijn factsheets beschikbaar met trends over langere termijn.

akten

Akten

In het tweede kwartaal van 2017 zijn er 402.967 akten gepasseerd: 6 procent meer dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. De grootste stijging is te zien in de provincies Flevoland, Limburg en Friesland. In Zeeland is het aantal akten licht gedaald. De meeste akten hebben te maken met onroerend goed.

leden-medewerkers

Leden en medewerkers

Afgelopen kwartaal zijn er 123 medewerkers in het notariaat bij gekomen. De grootste stijging zien we in de leeftijdscategorie onder de 30 jaar. De kleine provincies hebben verhoudingsgewijs veel medewerkers: ruim 80 procent tegenover nog geen 20 procent (kandidaat-)notarissen.

testament-opmaken

Testamenten

In het tweede kwartaal van 2017 zijn 72.310 akten bij het Centraal Testamentenregister (CTR) ingeschreven: een lichte stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De stijgende lijn bij het aantal huwelijkse voorwaarden (waarin opgenomen de beschikking des doods) zet door.

notaristelefoon

Notaristelefoon

De Notaristelefoon heeft het afgelopen halfjaar 4.880 vragen binnengekregen. Verreweg de meeste gaan over schenken en erven. Ook over levenstestament en volmacht wordt vaak gebeld. Een gesprek duurt gemiddeld 7 minuten. 56 procent van de bellers wordt doorverwezen naar de notaris.

jaaroverzicht-cijfers-feiten

Trends in het notariaat

Wat is de ontwikkeling in het aantal gepasseerde akten over langere termijn? Is het aantal (kandidaat-)notarissen de afgelopen jaren gegroeid of afgenomen?