Logo KNB.nl
English

Wat doet de KNB?

Alle (kandidaat-)notarissen in Nederland zijn verplicht lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De KNB bewaakt en bevordert de kwaliteit van het notariaat en behartigt de belangen van haar leden.

Ondersteuning bij beroepsuitoefening

De KNB helpt (kandidaat-)notarissen bij het uitoefenen van hun beroep. De beroepsorganisatie houdt haar leden op de hoogte van wetswijzigingen en ontwikkelingen in het vakgebied. De KNB zorgt dat (kandidaat-)notarissen zich bijscholen via het cursus- en opleidingsprogramma. Zo blijft hun kennis up-to-date en leren zij nieuwe vaardigheden. (Kandidaat-)notarissen kunnen voor praktijkvragen over bijvoorbeeld dienstweigering of de geheimhoudingsplicht terecht bij de juristen van de KNB.

Verder ondersteunt de KNB het notariaat met ICT-voorzieningen, zoals het Platform Elektronische Communicatie (PEC). Aan het platform zijn meer dan 20 applicaties gekoppeld, waarmee (kandidaat-)notarissen hun digitale processen snel, efficiënt en veilig kunnen uitvoeren. Denk daarbij aan ketenprocessen, het verifiëren van identiteitsbewijzen of het registreren van akten.

Bij een goed notariaat horen tevreden cliënten. Om die reden bemiddelt de KNB bij conflicten tussen cliënt en notaris.

Regels en toezicht

De KNB stelt beroeps- en gedragsregels op waar (kandidaat-)notarissen zich aan moeten houden. Ieder notariskantoor wordt eens per drie jaar door een daartoe opgeleide collega-notaris getoetst. Beroepsgenoten kunnen het best beoordelen of een kantoor kwalitatief goed en integer werkt. Met de verbeterpunten gaat het notariskantoor aan de slag.

Als wordt vermoed dat een (kandidaat-)notaris niet integer handelt, volgt nader onderzoek. Eventueel dient de KNB een klacht in bij de tuchtrechter (de kamer voor het notariaat). (Kandidaat-)notarissen staan verder onder controle van het Bureau Financieel Toezicht.

Belangenbehartiging

De KNB geeft politieke partijen en ministeries advies over wet- en regelgeving die het notariaat aangaat. Naast het voeren van een politieke lobby werkt de KNB ook samen met de overheid. De KNB heeft verschillende issuegroepen met interne en externe deskundigen. De overheid kan de issuegroep vragen om advies te geven over politieke/notariële kwesties. De issuegroepen brengen ook op eigen initiatief advies in over onderwerpen die voor het notariaat belangrijk zijn.

Positionering van het notariaat

De KNB maakt het notariaat en de meerwaarde van de notaris zichtbaar bij stakeholders, media, bedrijfsleven, politiek en consument. De beroepsorganisatie vertegenwoordigt het notariaat in de media en reageert op actualiteiten waar het notariaat bij betrokken is. Ook brengt de KNB zelf maatschappelijke of notariële ontwikkelingen onder de aandacht.

De KNB informeert verder consumenten en ondernemers over de diensten van de notaris en het belang om de notaris in te schakelen. Dit doet de KNB via publiekscampagnes, brochures, de Notaristelefoon, deelname in televisieprogramma's en de website notaris.nl.