Logo KNB.nl
English

Standpunten

De KNB vertegenwoordigt de belangen van notarissen en hun klanten op een groot aantal (beleids)onderwerpen.

Financieel misbruik

De KNB ondersteunt notarissen bij het herkennen en voorkomen van financieel misbruik.

Toegang tot het (notariële) recht voor iedereen

De KNB vindt dat het notariaat toegankelijk moet zijn voor iedereen. Ook voor minder draagkrachtigen, mensen die de taal niet machtig zijn of mensen die anderszins moeilijk kunnen meekomen in de huidige maatschappij.

Fraudepreventie

De KNB verwacht alertheid en een integere en actieve beroepshouding van haar leden als het gaat om het voorkomen van fraude.

Verschoningsrecht

Het verschoningsrecht is van wezenlijk belang voor de juridische hulpfunctie van de notaris. Een beperking daarvan ten opzichte van het OM en de Belastingdienst is niet nodig, vindt de KNB, een verduidelijking volstaat.

Centraal aandeelhoudersregister

De KNB vindt het register een belangrijk hulpmiddel bij de voorkoming en bestrijding van financieel-economische criminaliteit.