Logo KNB.nl
English

Standpunten

De KNB vertegenwoordigt de belangen van notarissen en hun klanten op een groot aantal (beleids)onderwerpen.

Digitaal oprichten bv (DOBV)

Vanaf 1 augustus 2021 moet het volgens een Europese richtlijn mogelijk zijn volledig online een bv op te richten.

UBO-register

De KNB is niet enthousiast over de komst van dit register omdat het fraudegevoelig is en omdat de handhaving beperkt effectief is.

Mediation

De KNB vindt mediation een interessant werkterrein voor het notariaat en stimuleert notarissen dit werkterrein te betreden.

Fraudepreventie

De KNB verwacht alertheid en een integere en actieve beroepshouding van haar leden als het gaat om het voorkomen van fraude.

Verschoningsrecht

Het verschoningsrecht is van wezenlijk belang voor de juridische hulpfunctie van de notaris. Een beperking daarvan ten opzichte van het OM en de Belastingdienst is niet nodig, vindt de KNB, een verduidelijking volstaat.

Centraal aandeelhoudersregister

De KNB vindt het register een belangrijk hulpmiddel bij de voorkoming en bestrijding van financieel-economische criminaliteit.

Faillissementsfraude

Voor de KNB is voorkoming en bestrijding van faillissementsfraude erg belangrijk.