Logo KNB.nl
English

Organisatie

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft een geschiedenis van 175 jaar. Van oorsprong is de KNB een belangenvereniging. Sinds de invoering van de Wet op het notarisambt in oktober 1999 is de KNB een publiekrechtelijke beroepsorganisatie.

Wat doet de KNB?

De KNB ondersteunt (kandidaat-)notarissen bij het uitoefenen van hun beroep en behartigt hun belangen in de politiek. Verder brengt de KNB de notaris onder de aandacht bij cliënt en maatschappij.

Hoe zit de KNB in elkaar?

Het bestuur bepaalt het beleid van de KNB en stuurt het bureau aan. Het legt over zijn handelen en besluiten verantwoording af aan de leden in de ringen, de ledenraad en de ALV.