Logo KNB.nl
English

Het beroep notaris

Als (kandidaat-)notaris heb je een prachtig en veelzijdig beroep. Je staat cliënten bij tijdens belangrijke momenten in hun leven. Zo’n moment is nooit hetzelfde en vraagt steeds iets anders van je. Een andere rol en een andere eigenschap. Klanten zijn dankzij de (kandidaat-)notaris ervan verzekerd dat alles goed is geregeld. Zo worden problemen en conflicten voorkomen.

Meer weten over de rol die je als notaris speelt? Kijk op notarisworden.nl. Daar doen jonge notarissen een boekje open over het vak.

Momenten, zoals het kopen van een droomhuis.  
Bekijk onderstaande video (0.47 min.)

Te koop aangesneden

Taken

De (kandidaat-)notaris geeft juridisch advies voorafgaand aan de akte. Hij schept duidelijkheid en zorgt dat clienten weten waar zij aan toe zijn. De notariële akte geeft tot slot houvast en zekerheid.

Werkveld

De (kandidaat-)notaris is expert in de wetten en regels van het onroerendgoedrecht, personen- en familierecht en ondernemingsrecht. Dit zijn rechtsgebieden binnen het privaatrecht.

Plichten

De (kandidaat-)notaris heeft bij de uitoefening van zijn publieke taak bepaalde verplichtingen. Zo mag hij vanwege de geheimhoudingsplicht niet ingaan op vragen van kinderen over een testament van de ouders.

Notaris, kandidaat-notaris en toegevoegd notaris

De (toegevoegd) notaris mag akten ondertekenen. De kandidaat-notaris doet dezelfde werkzaamheden als de notaris, maar heeft geen tekenbevoegdheid. De toegevoegd notaris en kandidaat-notaris zijn in dienst bij de notaris.

Specialisaties

Sommige notariskantoren zijn gespecialiseerd in bijvoorbeeld ondernemingsrecht, estate planning (nalatenschappen), mediation en scheidingsbemiddeling. Gespecialiseerde (kandidaat-)notarissen kunnen lid worden van diverse specialistenverenigingen.

Wet- en regelgeving

(Kandidaat-)notarissen en de organen van de KNB moeten zich houden aan de beroeps- en gedragsregels voor het notarisambt. Deze staan beschreven in de Wet op het notarisambt (Wna), verordeningen en reglementen.

Permanente educatie

(Kandidaat-)notarissen scholen zich voortdurend bij. Zo behouden en ontwikkelen zij de juiste competenties en vaardigheden. Zij moeten steeds binnen een periode van twee jaar een bepaald aantal opleidingspunten behalen.