Logo KNB.nl
English

Taken van de notaris

Mensen die (financiële) verplichtingen aangaan, kunnen de gevolgen hiervan niet altijd overzien. Denk aan iemand die het bedrijf van zijn ouders overneemt. Of in het appartement van zijn partner intrekt. Dan is het verstandig – soms zelfs verplicht – om de hulp van de (kandidaat-)notaris in te roepen.

Advisering

De (kandidaat-)notaris is juridisch adviseur. Als onafhankelijk functionaris weegt hij de belangen van alle betrokkenen af. Al zoekend naar een evenwicht geeft hij advies en brengt hij mensen bij elkaar. Hij zorgt dat cliënten hun zaken goed regelen en weten waar zij aan toe zijn. De advisering door de notaris kan worden afgerond met het ondertekenen van een notariële akte.

Afspraken vastleggen in akten

De (kandidaat-)notaris legt de gemaakte afspraken en verklaringen rechtsgeldig vast in een notariële akte. Deze akte geeft later houvast bij conflicten of als bepaalde zaken veranderen. Cliënten krijgen een afschrift van de akte. De akte zelf wordt bewaard in het archief van het notariskantoor. De (kandidaat-)notaris neemt ook de werkzaamheden die rechtstreeks of zijdelings uit een akte voortkomen voor zijn rekening. Denk aan het (laten) bijwerken van registers van onroerend goed, huwelijkse voorwaarden, naamloze en besloten vennootschappen, stichtingen en coöperaties.

Op de pagina notariële akten leest u voor welke handelingen een notariële akte verplicht is.

onroerendgoedrecht