Centraal aandeelhoudersregister

Standpunt

De KNB vindt het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) een belangrijk hulpmiddel bij de voorkoming en bestrijding van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen, zoals faillissementsfraude. Een ander voordeel is dat een CAHR het titelonderzoek door de notaris vergemakkelijkt, goedkoper maakt en de betrouwbaarheid hiervan vergroot. Dit vergroot de rechtszekerheid en verlaagt de kosten en administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Omwille van de privacy van aandeelhouders, mag het register niet breed toegankelijk worden.

Toelichting

In 2011 hebben de Tweede Kamerleden Groot en Recourt (beiden PvdA) voorgesteld een CAHR in te voeren. In 2012 heeft de minister van Veiligheid en Justitie besloten een CAHR in te stellen. De minister wil dit register bij de Kamer van Koophandel onderbrengen. Begin 2017 hebben de Tweede Kamerleden Groot (PvdA) en Gesthuizen (SP) een wetsvoorstel ingediend tot instelling van een CAHR en voorgesteld dit onder te brengen bij de KNB.

Nieuws over dit standpunt

PvdA wil initiatiefwetsvoorstel CAHR indienen

Kamerlid Ed Groot van de PvdA is voornemens om op zeer korte termijn met een initiatiefwetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister (CAHR) te komen. Groot heeft het wetsvoorstel vrijwel klaarliggen. H...

Notariaat Magazine over dit standpunt

5 Artikelen