Centraal aandeelhoudersregister

Standpunt

De KNB vindt het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) een belangrijk hulpmiddel bij de voorkoming en bestrijding van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen, zoals faillissementsfraude. Een ander voordeel is dat een CAHR het titelonderzoek door de notaris vergemakkelijkt, goedkoper maakt en de betrouwbaarheid hiervan vergroot. Dit vergroot de rechtszekerheid en verlaagt de kosten en administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Omwille van de privacy van aandeelhouders, mag het register niet breed toegankelijk worden.

Toelichting

In 2011 hebben de Tweede Kamerleden Groot en Recourt (beiden PvdA) voorgesteld een CAHR in te voeren. In 2012 heeft de minister van Veiligheid en Justitie besloten een CAHR in te stellen. De minister wil dit register bij de Kamer van Koophandel onderbrengen. Begin 2017 hebben de Tweede Kamerleden Groot (PvdA) en Gesthuizen (SP) een wetsvoorstel ingediend tot instelling van een CAHR en voorgesteld dit onder te brengen bij de KNB. Henk Nijboer (PvdA) en Mahir Alkaya (SP) hebben het dossier na vertrek van Groot en Gesthuizen uit de Kamer overgenomen. Zij hebben na advies van de Raad van State in 2018 een gewijzigd wetsvoorstel ingediend.

Stand van zaken

Inmiddels hebben Henk Nijboer (PvdA) en Mahir Alkaya (SP) het dossier overgenomen. Zij hebben in 2018 na advies van de Raad van State een gewijzigd wetsvoorstel ingediend.

Nieuws over dit standpunt

Fiscale constructies papieren werkelijkheid

De betrokkenen bij doelvennootschappen, trustkantoren en belastingadviseurs creëren een papieren werkelijkheid. Dit schrijft de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies in haar versla...

KNB: 'Maak UBO-informatie niet openbaar'

De informatie over uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners, UBO’s) die in het Handelsregister wordt geregistreerd, mag niet openbaar zijn. Dit is een van de belangrijkste opmerkingen ...

Notariaat Magazine over dit standpunt

5 Artikelen