Centraal aandeelhoudersregister

Standpunt

De KNB vindt het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) een belangrijk hulpmiddel bij de voorkoming en bestrijding van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen, zoals faillissementsfraude. Een ander voordeel is dat een CAHR het titelonderzoek door de notaris vergemakkelijkt, goedkoper maakt en de betrouwbaarheid hiervan vergroot. Dit vergroot de rechtszekerheid en verlaagt de kosten en administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Omwille van de privacy van aandeelhouders, mag het register niet breed toegankelijk worden.

Toelichting

In 2011 hebben de Tweede Kamerleden Groot en Recourt (beiden PvdA) voorgesteld een CAHR in te voeren. In 2012 heeft de minister van Veiligheid en Justitie besloten een CAHR in te stellen. De minister wil dit register bij de Kamer van Koophandel onderbrengen. Begin 2017 hebben de Tweede Kamerleden Groot (PvdA) en Gesthuizen (SP) een wetsvoorstel ingediend tot instelling van een CAHR en voorgesteld dit onder te brengen bij de KNB. Henk Nijboer (PvdA) en Mahir Alkaya (SP) hebben het dossier na vertrek van Groot en Gesthuizen uit de Kamer overgenomen. Zij hebben na advies van de Raad van State in 2018 een gewijzigd wetsvoorstel ingediend.

Stand van zaken

De eerste termijn van de plenaire behandeling vond plaats op 3 oktober 2019.
De tweede termijn, waarin de indieners antwoord geven op de vragen van de Kamer uit de eerste termijn, is op een later tijdstip. Dit heeft te maken met het feit dat dit een initiatiefwetsvoorstel is.

Nieuws over dit standpunt

'Spoedige invoering CAHR verstandige keuze'

Het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) en het UBO-register zijn complementair. Dat concluderen professor Niek Zaman en onderzoeker Hannah Erdman van de Universiteit Leiden. Beide registers kunnen ...

Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’

UBO’s krijgen inzicht in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd. Ook wordt de identificatie van raadplegers van het UBO-register verbeterd. Met deze twee maatregelen wil minister Wopke Hoekstra va...

Notariaat Magazine over dit standpunt

5 Artikelen