Centraal aandeelhoudersregister

Standpunt

De KNB vindt het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) een belangrijk hulpmiddel bij de voorkoming en bestrijding van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen, zoals faillissementsfraude. Een ander voordeel is dat een CAHR het titelonderzoek door de notaris vergemakkelijkt, goedkoper maakt en de betrouwbaarheid hiervan vergroot. Dit vergroot de rechtszekerheid en verlaagt de kosten en administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Omwille van de privacy van aandeelhouders, mag het register niet breed toegankelijk worden.

Toelichting

In 2011 hebben de Tweede Kamerleden Groot en Recourt (beiden PvdA) voorgesteld een CAHR in te voeren. In 2012 heeft de minister van Veiligheid en Justitie besloten een CAHR in te stellen. De minister wil dit register bij de Kamer van Koophandel onderbrengen. Begin 2017 hebben de Tweede Kamerleden Groot (PvdA) en Gesthuizen (SP) een wetsvoorstel ingediend tot instelling van een CAHR en voorgesteld dit onder te brengen bij de KNB. Henk Nijboer (PvdA) en Mahir Alkaya (SP) hebben het dossier na vertrek van Groot en Gesthuizen uit de Kamer overgenomen. Zij hebben na advies van de Raad van State in 2018 een gewijzigd wetsvoorstel ingediend.

Stand van zaken

Op 1 november kon de Commissie Financien van de Tweede Kamer vragen stellen over het wetsvoorstel. Voorafgaand daaraan heeft de KNB haar opmerkingen over het wetsvoorstel aan de commissieleden laten weten in een brief. De leden van de commissie hebben veel vragen gesteld die Henk Nijboer en Mahir Alkaya gaan beantwoorden.

Nieuws over dit standpunt

Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’

UBO’s krijgen inzicht in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd. Ook wordt de identificatie van raadplegers van het UBO-register verbeterd. Met deze twee maatregelen wil minister Wopke Hoekstra va...

Notariaat Magazine over dit standpunt

5 Artikelen