Logo KNB.nl
English

Werkveld van de notaris

De (kandidaat-)notaris is expert in onroerendgoedrecht, personen- en familierecht en ondernemingsrecht. Deze rechtsgebieden vallen onder het privaatrecht (ook wel burgerlijk of civiel recht genoemd).

Bij privaatrecht draait het om de juridische relaties die mensen (maar ook rechtspersonen) met elkaar hebben. De regels die hiervoor gelden staan voor een groot deel in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.

Onroerendgoedrecht

De koop en verkoop van onroerend goed (ook wel vastgoed of onroerende zaak genoemd) is een complex proces. De bank wil pas een hypotheek geven als iemand daadwerkelijk eigenaar van een huis is. De verkopende partij wil het huis echter pas overdragen als hij er zeker van is dat hij zijn geld krijgt. Het verkoopbedrag van het huis moet ook nog eens zonder complicaties van de ene bank naar de andere bank overgeheveld worden. De (kandidaat-)notaris is de spil in dit hele proces. Hij begeleidt de verkoper en koper en zorgt dat alle afspraken formeel worden vastgelegd. Denk hierbij aan de volgende akten:

 • koopakten/-contracten met afspraken tussen koper en verkoper over prijs, datum van overdracht en ontbindende voorwaarden. Overigens kunnen verkoper en koper dit contract ook zelf opstellen of doet hun makelaar dit.
 • leveringsakten/overdrachtsakten. Koper, verkoper en notaris ondertekenen de leveringsakte (de inhoud hiervan komt voort uit de koopakte) bij de notaris waarna de sleutels worden overgedragen. Nadat de leveringsakte is verwerkt in het Kadaster en andere openbare registers mag de koper zich eigenaar noemen.
 • hypotheekakten waarin is vastgelegd dat het huis onderpand is voor de hypotheeklening van een bank.

Naast de koop en verkoop van onroerend goed houdt de (kandidaat-)notaris zich bezig met de begeleiding van executieveilingen en de formele afwikkeling van een splitsing in een gebouw (een huis wordt opgedeeld in meerdere appartementen).

Zoekt u meer informatie over bijvoorbeeld de koop of verkoop van uw huis, kijk dan op notaris.nl.

Personen- en familierecht

Binnen dit rechtsgebied heeft de (kandidaat-)notaris globaal als taak het juridisch vastleggen en begeleiden van:

 • testamenten. Cliënten leggen in het testament vast wie wat erft.
 • voogdij. Ouder(s) leggen vast wie de zorg voor de kinderen krijgt, als er iets met hen gebeurt.
 • huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Partners die trouwen of een geregistreerd partnerschap afsluiten, kunnen afspreken dat bepaalde bezittingen (inkomen, goederen, vermogen) en schulden apart moeten blijven.
 • schenkingen. Een schenking via de notaris heeft voordelen. Voor u en voor degene aan wie u schenkt. Maar het is niet verplicht.
 • afwikkelen van nalatenschappen. Bij een overlijden adviseert de (kandidaat-)notaris de erfgenamen over de mogelijkheden om een erfenis wel of niet te accepteren. Verder zorgt hij ervoor dat het vermogen en de goederen van de overleden persoon volgens het testament worden verdeeld over de erfgenamen.
 • de (kandidaat-)notaris kan ook betrokken worden bij echtscheidingen. Kijk voor meer informatie op de pagina de notaris als mediator.

Wilt u meer informatie over bijvoorbeeld het opstellen van een testament, kijk dan op notaris.nl

Ondernemingsrecht

Binnen dit rechtsgebied heeft de (kandidaat-)notaris als taak het juridisch vastleggen en begeleiden van de oprichting van rechtspersonen als bv’s en nv's, coöperaties, verenigingen en stichtingen, vennootschappen onder firma. Ook speelt de (kandidaat-)notaris een rol bij:

 • statutenwijzigingen;
 • bedrijfsopvolging, fusie, splitsing en overdracht van ondernemingen;
 • het verhandelen, intrekken, verpanden of certificeren van aandelen.

Een notaris kijkt niet alleen naar de zakelijke kant van de onderneming, maar houdt ook rekening met de privésituatie van zijn cliënt.

Wilt u meer informatie over bijvoorbeeld de oprichting van een bv, kijk dan op notaris.nl.