Logo KNB.nl
English

Specialisaties

De samenleving wordt steeds complexer en wetgeving verandert voortdurend. Steeds meer (kandidaat-)notarissen specialiseren zich, ook op de traditionele notariële rechtsgebieden.

Er zijn verschillende notariële specialistenverenigingen, waarvan (kandidaat-)notarissen lid kunnen worden. De specialistenverenigingen hebben als doel de vakkennis van de leden op peil te houden.

VASN voor de agri-notaris

VASN voor de agri-notaris De Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) is opgericht als antwoord op de steeds complexer wordende wet- en regelgeving op het agrarisch gebied. De aangesloten agri-notarissen zijn thuis in het agrarische bedrijfsleven en hebben een grondige kennis van bedrijfsoverdracht, bedrijfsbeëindiging, pacht, landinrichting en milieuvergunningen. Bekijk de website van VASN.

EPN voor estate planners

'Estate' is het Engelse woord voor nalatenschap. Estate planning is een uit de Verenigde Staten overgewaaid begrip. De leden van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat geven juridisch en fiscaal advies over het overhevelen en in stand houden van (familie)vermogens. Bekijk de website van EPN.

VMN voor mediators

Leden van de Vereniging van Mediators in het Notariaat zijn speciaal opgeleid om op een onpartijdige manier te bemiddelen in allerlei conflicten. De mediator neemt geen standpunten in, maar helpt en begeleidt bij het zoeken naar een oplossing. De VMN-leden zijn gespecialiseerd in het behandelen van beëindiging van relaties. Voordeel van mediation is dat een gang naar de rechter voorkomen wordt en er geen verliezer is. Bekijk de website van VMN.

VON voor de ondernemingsrechtnotaris

De Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat wil een platform bieden voor kennisuitwisseling binnen de beroepsgroep van ondernemingsrechtspecialisten, maar ook notarissen opleiden tot specialist. De ondernemingsrechtnotaris is gesprekspartner van fiscalisten, accountants, advocaten en investeerders. Hij heeft grondige kennis van alle aspecten die een rol spelen bij bijvoorbeeld het oprichten van een vennootschap, aandelenoverdrachten en beëindiging/overdracht van een onderneming. Bekijk de website van VON.

NRS voor de registergoederenrechtnotaris

De Vereniging voor Notariële Registergoed Specialisten (NRS) wil het onroerendgoedrecht verder stroomlijnen en geeft leden de mogelijkheid zich te verdiepen in dit vakgebied. De registergoederenrechtnotaris is gesprekspartner van fiscalisten, advocaten en investeerders. Hij kent het notariële vastgoed in al zijn facetten: van leveringen, hypotheken, vestiging van erfpacht- en opstalrechten, splitsingen, veilingen tot het opzetten en begeleiden van herontwikkelings- en (nieuw-)bouwprojecten. Bekijk de website van NRS.

Vereniging IT-Notaris

Vereniging IT-Notaris is het specialisatieorgaan van alle IT-notarissen in Nederland. De IT-notaris is werkzaam op het snijvlak van IT, recht en informatiebeveiliging. Hij is specialist op het gebied van intellectuele eigendom en auteursrecht ten aanzien van software, websites, domeinnamen of gegevensverzamelingen. Het netwerk van IT-notarissen heeft zich ontwikkeld tot een kenniscentrum op dit terrein. Bekijk de website van Vereniging IT-Notaris