Logo KNB.nl
English

Notaris, kandidaat-notaris en toegevoegd notaris

De (toegevoegd) notaris mag akten ondertekenen. De kandidaat-notaris doet dezelfde werkzaamheden als de notaris, maar heeft geen tekenbevoegdheid. De toegevoegd notaris en kandidaat-notaris zijn in dienst bij de notaris.

Kandidaat-notaris

Een kandidaat-notaris is niet per se een notaris in opleiding. De kandidaat-notaris kan er ook voor kiezen om als kandidaat-notaris te blijven werken onder een notaris. Een kandidaat-notaris heeft net als de (toegevoegd) notaris de studie notarieel recht aan een Nederlandse universiteit afgerond. Op juridisch gebied staan zij dan ook gelijk.

Meer weten over de rol die je als kandidaat-notaris speelt? Kijk op notarisworden.nl. Daar doen jonge notarissen een boekje open over het vak.

(Toegevoegd) notaris

De notaris is echter benoemd bij Koninklijk Besluit. Hij runt een onderneming naast zijn juridische werkzaamheden. De toegevoegd notaris is aangewezen bij Ministerieel Besluit. Notaris en toegevoegd notaris hebben een eed afgelegd waarin zij beloven om zich aan alle regels van het notarisambt te houden. Hiermee zijn notaris en toegevoegd notaris bevoegd om notariële akten te passeren. De kandidaat-notaris mag alleen akten tekenen als de (toegevoegd) notaris ziek of afwezig is.

Overal waar op deze website naar de notaris wordt verwezen, wordt ook steeds de 'toegevoegd notaris' bedoeld. Is dat niet het geval, dan zal dat steeds uitdrukkelijk vermeld worden.