Logo KNB.nl
English

Permanente educatie

Een (kandidaat-)notaris moet zich gedurende zijn hele loopbaan bijscholen. Zo blijft zijn vakinhoudelijke kennis op peil en ontwikkelt hij de juiste competenties en vaardigheden. Deze verplichting heet ook wel permanente educatie.

De verplichting tot permanente educatie gaat in zodra een kandidaat-notaris de 3-jarige beroepsopleiding heeft afgerond. In een tijdvak van twee jaar moeten (kandidaat-)notarissen 40 opleidingspunten (= 40 uur onderwijs) behalen.

Opleidingspunten

De (kandidaat-)notarissen krijgen opleidingspunten door deel te nemen aan cursussen, congressen en opleidingen. Ook het lid zijn van een commissie of bestuur telt mee voor de PE-verplichting. Een (kandidaat-)notaris doet dan bijvoorbeeld vakkennis op als ringvoorzitter, lid van een kamer voor het notariaat of bestuurslid van de KNB.

Registratie opleidingspunten

De KNB registreert de opleidingspunten. Als een (kandidaat-)notaris niet aan de PE-verplichting voldoet en geen vrijstelling heeft, meldt de KNB dit aan het Bureau Financieel Toezicht (BFT).

Over de opleidingen en cursussen

De meeste opleidingen en cursussen worden door externe opleidingsinstituten georganiseerd. Deze organisaties vragen aan de KNB goedkeuring voor hun cursussen. Pas dan tellen de punten die (kandidaat-)notarissen ermee behalen mee voor de PE-verplichting. De KNB organiseert ook zelf cursussen en opleidingen.

Meer informatie voor opleiders

Opleidingsinstituten kunnen in PE-online goedkeuring vragen voor hun cursussen. Meer informatie over de procedure, kosten en beoordelingscriteria vindt u in de handleiding PE-online (pdf, 168 kB)